nationaal veiligheidsarchief / inlichtingendiensten.nl

Het nationaal veiligheids archief / inlichtingendiensten.nl (www.inlichtingendiensten.nl of www.hetnationaalveiligheidsarchief.nl) is een project van Stichting Argus en Buro Jansen & Janssen. Doel van het archief is het blootleggen van theorie, praktijk, effectiviteit, rechtmatigheid (zowel ten aanzien van nationale als internationale wetgeving en verdragen) van het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland. Dit onderzoek van het beleid en het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt op verschillende wijzen gedaan.

Ten eerste door het bevragen van inlichtingendiensten, ministeries en andere overheidsorganen (bestuursorganen) om publieke documenten openbaar te krijgen. Hiertoe worden ook allerlei juridische procedures gevoerd. Ten tweede door het analyseren van de verkregen documenten, het ter beschikking stellen aan het publiek van deze overheidsstukken en het leggen van verbanden binnen en tussen verschillende dossiers. Daarbij gaat het niet alleen om casussen uit het verleden ook het verbinden van verleden, heden en toekomst is het uitgangspunt van dit archief. Ten derde door stimuleren van onderzoek naar het beleid en de praktijk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Bij het onderzoek gaat het om verschillende aspecten van het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het gaat om transparantie en verantwoording over zowel effectiviteit, als over de rechtmatigheid van gebruikte methoden en interventies. Ook de balans tussen het democratische proces en de interventies van inlichtingen- en veiligheidsdiensten zoals bij activiteiten van geheime diensten in politieke partijen is onderwerp van onderzoek. De balans tussen het buitenparlementaire protest en de interventies van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het leven van betrokkenen bij dit protest en in organisaties die dit protest vormgeven hoort bij de aandacht van dit archief en haar ambities. Veel van het onderzoek zal gaan over de verhouding tussen de praktijk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de waarborgen die grondwettelijke, burgerrechtelijke, mensenrechtelijke wetten, verdragen, afspraken etc. (zowel nationaal als internationaal) voorstaan ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting en het recht op vrijheid van meningsvorming, het recht op manifestaties en openbaar protest, het recht om samen te komen, het gebruik van de publieke ruimte, het recht op vrije keuzes in een rechtstaat die als uitgangspunt heeft dat iedereen onschuldig is tenzij het tegendeel is bewezen en andere burgerrechtelijke en mensenrechtelijke aspecten (zowel nationaal als internationaal) van het maatschappelijke leven.

Het nationaal veiligheids archief (www.inlichtingendiensten.nl of www.hetnationaalveiligheidsarchief.nl) is geïnspireerd op het National Security Archive in de Verenigde Staten. Op de website van the National Security Archive is te lezen: "Founded in 1985 by journalists and scholars to check rising government secrecy, the National Security Archive combines a unique range of functions: investigative journalism center, research institute on international affairs, library and archive of declassified U.S. documents, leading non-profit user of the U.S. Freedom of Information Act, public interest law firm defending and expanding public access to government information, global advocate of open government, and indexer and publisher of former secrets."

Dit project van Stichting Argus en Buro Jansen & Janssen staat in vergelijking met the National Security Archive in de kinderschoenen. U kunt bijdragen aan dit project door ons te steunen, inzage verzoeken in te dienen, documenten te analyseren, onderzoek te promoten en/of zelf onderzoek te doen. Voor vragen, opmerkingen en aanvullingen kunt u contact opnemen met Hans van Drunen en/of Buro Jansen & Janssen. Voor inzage verzoeken en het opvragen van uw politiedossier kunt u ook www.openheid.nl raadplegen. Op dit moment staan er ruim tweeduizend pdf's op deze website met rond de twintigduizend aparte documenten die een omvang hebben van meer dan dertigduizend pagina's, merendeel documenten die niet openbaar waren.

opmerking over de verschillende delen van het archief
Op de pagina van de groepen kunt u volgen welke nieuwe inzage dossiers aan het archief zijn toegevoegd. Op de pagina van de organisatie vindt u een overzicht van de vergaderstukken, rapportages en andere zaken die betrekking hebben op de administratie van de organisatie. Op de pagina van de methoden vindt u de ambtsberichten en andere middelen die inlichtingendiensten tegen burgers inzetten. Aan deze drie delen van het archief wordt op dit mometn met meest gewerkt. Ook wordt er geprobeerd met de zoek machine de website toegankelijker te maken, hoewel met reguliere zoekmachines ook gemakkelijk gezocht kan worden.