You are here

groepen

Groepen ook wel op te vatten als aandachtsvelden voor de inlichtingendiensten. Hier worden de inzagedossiers en andere verkregen stukken over mensen, groepen, bewegingen, die de inlichtingendiensten in de gaten houden, geplaatst.

Op dit moment zijn er stukken aanwezig over:

- de anti apartheidsgroepen Anti Apartheidsbeweging Nederland (AABN), African National Congress (ANC), Azania Komitee (Rotterdam), Werkgroep Kairos, Komitee Zuidelijk Afika (KZA), RARA - Revolutionaire Anti-Racistische Actie en Shipping Research Bureau (SRB)

- de anti-kolonialisme ten aanzien van Indonesië, Suriname en de Molukken (hoewel een ander soort strijd)

- de anti-militaristische groepen/acties anti-NAVO acties en Onkruit

- de extreemrechtse groepen: de Jonge Geuzen, de Viking Jeugd, het Jongeren Front Nederland (JFN), het Verbond Recht en Orde (VRO), de stichting HINAG, de Landelijke Organisatie Invaliden Tochten (LOIT), de Northern League, de stichting, het Europafront, voormalig Jong Europa, de Universele Publiciteitsdiensten, Europese Jongeren Orde op Nationale Grondslag (EJON), de Euro Divisie Nederland (EDN), de Stichting "Steunt Ontredderde Staten" (S.O.S.), het Burgerlijk Contact Vrede en Vrijheid, de Vaderlandse Kring en de Stichting "Oud-Politieke Delinquenten" (St. O.P.D.);

- de extreem rechtse politieke partijen: de Centrumpartij (CP), de Nederlandse Volks-Unie (NVU), de Nationale Centrum Partij (NCP), de Nationale Partij Nederland (NPN), de Nederlandse Volksbeweging (NVB), de Boerenpartij, de Nederlandse Oppositie Unie (NOU), de Nieuw Democratische Partij (NDP) en de Nationaal Europese Sociale Beweging (NESB);

- de linkse politieke partijen: de Socialistische Werkers Partij (SWP), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), de Brug-groep, Socialistische Unie en de Communistische Partij van Nederland (CPN);

- de politieke jongeren groepen: Kabouterbeweging, Happenings, Provo, Socialistische Jeugd (SJ) en Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV);

- de studentengroepen: de studentenunie (ASVA), de Nederlandse Studenten Vakbeweging (SVB), Politeia, de Nederlandse Studenten Raad (NSR), de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (OPSJ), de studentenbulletins 1968 - 1973, "D.S.O. "Pericles" en de studentenprotesten 2009 - 2011;

- de vredesgroepen: de Nederlandse Vredesraad (NVR), Christelijke Vredesconferentie (CVC), Vormings- en Trainingscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid en Geweldloze Actie, Comité van 100, Kerk en Vrede, Comité 1961 voor de Vrede, Women's International Strike for Peace (WISP), Comité stopzetting atoomproeven, stichting Anti-Atoombom-Actie vrouwenwerkgroep (Actie A.A. ♀), wereldvredesraad, Dat nooit weer, demonstraties bij Johannes Post kazerne (Havelte) en de Organisatie van Nederlandse Artsen voor Oorlogsprophylaxe (O.N.A.O.);

- de organisaties die zich bezighouden met de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en oud verzetstrijders: Herdenking Februaristaking, Protestcomité Vrijlating Oorlogsmisdadigers, Verenigd Verzet 1940-1945, Fédération Internationale de Résistance (FIR) en Nederlands Auschwitz-comité

- de vakbonden: Eenheids Vakcentrale (EVC), Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB), Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), Bond van Nederlands PTT-personeel "Ons Belang", Wereldverbond van vakverenigingen (WVV) en algemeen stakingen;

- de culturele/vriendschaps groepen: de Vereniging Nederland-USSR (Ver. NL - USSR), de boekhandel Pegasus, het Comité ter bevordering der culturele betrekkingen tussen Nederland en Hongarije (Comité NL- H), de Vereniging Nederland - Joegoslavië (Ver. NL - YUG), de Vereniging Nederland-Polen (Vereniging NL - PL) en de Arbeiders Bond voor Cultuur (A.B.C.);

- solidariteitsgroepen met mensen in de volgende landen: Algerije, Spanje en Vietnam;

- een overzicht toegevoegd van volgens de inlichtingendienst niet-extremistische groepen.
- een overzicht toegevoegd van volgens de inlichtingendienst extremistische groepen in 1965, 1963, 1961.

Jaren zestig

Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1965

  • bericht 793.692 - Beschouwing over enige politiek extremistische c.q. extreme groeperingen in Nederland uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid
  • Subscribe to groepen