You are here

organisatie

Bij organisatie worden algemene documenten geplaatst. Dit zijn vergaderstukken, jaar-/kwartaal-/maanverslagen, weekoverzichten, organogrammen, berichten van specifieke afdelingen, personen die werkzaam waren of zijn bij de inlcihtingendienst, toezichtrapportages van de CTIVD, overeenkomsten met politie en het openbaar ministerie en ga zo maar door. Op dit moment worden vooral deze stukken opgevraagd zodat hier de meeste informatie te vinden is.

afdeling B
Verschillende afdelingen binnen de BVD stelden dagelijks, later wekelijks, rapporten op, met daarin (vaak ook operationele) informatie over lopende zaken. Afdeling B staat voor hoofdafdeling BT (terrorisme)

aurora overleg
Wekelijks of vaker overlegde het Hoofd van de BVD (H.BVD) met het plaatsvervangend hoofd (PH.BVD) en afdelingshoofden over al dan niet actuele ontwikkelingen. Dat kon gaan over spionage, vrees voor terroristische aanslagen, berichten in de pers, maar een enkele keer ook over trivialiteiten als de Iglo-maaltijden in de kantine. Veel Panorama's zijn opgevraagd, maar nog niet in het bezit van de makers van inlichtingendiensten.nl.

jaar-/kwartaal-/maandverslagen
De voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD), De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) stelde tot en met 1977 elke maand, vanaf 1978 elk kwartaal rapporten op met daarin hun visie op en analyse van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In 1992 heeft de BVD besloten geen kwartaalberichten meer uit te brengen, maar een jaarverslag. De verslagen worden hier per tien jaar weergegeven. Van de maand-, kwartaal- en jaarverslagen is de inhoudsopgave opgenomen.

organogram
Organogram van de BVD ('In dienst van de BVD', Frits Hoekstra 2004). Meer informatie is ook te vinden in de Pivot reeks en publicaties van Dick van Engelen. Zie hiervoor de literatuur sectie op deze website.

overeenkomsten met politie en OM
Wordt aan gewerkt.

personen
Wordt aan gewerkt.

panorama's
De BVD stelde twee keer per jaar een overzicht van de globale werkzaamheden van de verschillende afdelingen samen ten behoeve van de departementsleiding, de zogenaamde Panorama's (in 1953 en de eerste twee kwartalen van 1954 werden de panorama's per kwartaal opgesteld). De AIVD zegt dat het opstellen van de panorama's in 1953 begon. Sommige Panorama's zijn minder gecensureerd dan andere.

publicaties
Wordt aan gewerkt.

toezicht
Wordt aan gewerkt.

vernietiging archief
In de jaren 60 van de vorige eeuw hanteerde de BVD zogenaamde verjaringstabellen. Dat waren tabellen die aangaven tot hoelang gegevens mochten worden geëxploiteerd van verschillende groepen personen. Deze lijsten werden jaarlijks bijgewerkt.
Het is onduidelijk tot wanneer de Dienst deze lijsten heeft gebruikt. Zelf zegt de Dienst alleen nog de lijst uit 1967 te hebben. In andere archieven zijn meer lijsten gevonden.

weekoverzichten (CPN/Jehova's getuigen)
In de jaren 50 van de twintigste eeuw stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst voor alle verbindingen (ministeries, zusterdiensten, provinciale en lokale bestuurders en politiekorpsen) Weekoverzichten op. Daarin stonden verslagen van bijeenkomsten van de CPN, organisaties verbonden met de CPN of andere organisaties die door de Dienst werden geobserveerd. Daar zijn lange tijd ook nog de Jehova's Getuigen bij geweest.

Subscribe to organisatie