You are here

Joegoslavië (vml.)

Naar aanleiding van de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië en de inzet van Nederlandse troepen in VN en NAVO-verband daar, heeft de Militaire Inlichtingen Dienst en later de MIVD, bijzondere interesse in dat gebied gehad. Dat heeft geleid tot een groot aantal inlichtingenrapportages, in verschillende vormen. Ook de BVD/AIVD hebben diverse rapporten geschreven.


Inzage verzoek BVD en het Joegoslavische conflict

- CVIN bijdrage evaluatie vml. Joegoslavië
- Joegoslavië: Onverminderd brandhaard in Europa (10 - 09 - 1992)
- Joegoslavië: Brandhaard in Europa (08 - 11 - 1991)
- andere versie Joegoslavië: Brandhaard in Europa (08 - 11 - 1991)
- interim rapport vml. Joegoslavië
- Rapport Slovenië
- CVIN tegengestelde rapporten


NIOD rapport Screbenica

- C. Wiebes - Intelligence en de oorlog in Bosnië 1992-1995, 2002
- het gehele Screbenica rapport 2002

website met deel rapporten 2002


Supplementary Intelligence Reports (Supintreps) (MIVD)

De taak die onder a2 is genoemd betreft onder meer vredesacties in het buitenland onder de vlag van de Verenigde Naties. Nederlandse militairen zijn onder meer actief geweest in Bosnië-Herzegovina. De MIVD heeft over de situatie ter plekke een groot aantal rapportages opgesteld. Een aantal daarvan, zogenaamde Supintreps, Supplementary Intelligence Reports, is in de afgelopen periode openbaar geworden.

- Supintrep Mujahedin in Bosnië-Herzegovina, december 1995
- Supintrep MOSTAR, juli 1995
- Supintrep MAGLAJ, maart 1995
- Supintrep OLOVO/KLADANJ, januari 1995
- Supintrep DONJI VAKUF, januari 1995
- Supintrep Paramilitaire/extremistische groepen/eenheden Bosnië-Herzegovina/Kroatië juli 1994
- Supintrep MAGLAJ en TESANJ, maart 1994
- Supintrep enclaves ZEPA en SREBRENICA, maart 1994


Rapportage Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland CVIN) van MID/MIVD

- MID-notitie Federale Republiek Joegoslavië: de recente grondwetswijzigingen, juli 2000
- MID-notitie De problematiek van de Vojvodina-regio, maart 2000
- MID-notitie Bosnië-Herzegovina: analyse van de toestand, maart 2000
- MID-notitie Kosovo: analyse van de toestand, februari 2000
- MID-notitie Macedonië, januari 2000
- MID-notitie Kroatië: implicaties van de parlementsverkiezingen, januari 2000
- MID-notitie Kosovo: te verwachten gevolgen van de NAVO-aanvallen, maart 1999
- MID-notitie De opvolgingsstrijd binnen de HDZ (Kroatië), november 1999
- MID-inlichtingenrapportage Kosovo, juli 1998
- MID-bijdrage maart 1991 : Joegoslavië : actuele militair/politieke situatie
- MID-bijdrage oktober 1991 : Marine ontwikkelingen rond de burgeroorlog in Joegoslavie
- MID-bijdrage november 1991 : Joegoslavische marine-activiteitenRapportage Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland CVIN) van BVD/AIVD

- BVD-bijdrage oktober 1994 : Verband tussen de georganiseerde misdaad in West-Europa en de Servische politiek
- BVD-bijdrage september 1991 : Stemming onder de Joegoslaven in Nederland

Subscribe to Joegoslavië (vml.)