You are here

extremistische

Lijst Extremistische Organisaties


In de jaren '60 van de vorige eeuw gaf de BVD ten behoeve van de afnemers van informatie periodiek lijsten uit met daarop 'extremistische organisaties en hijn tijdschriften'. Onbekend is vanaf wanneer en tot wanneer deze lijsten zijn samengesteld. Dit zijn de enige drie lijsten die de AIVD in het archief heeft kunnen vinden.


- Lijst Extremistische Organisaties 1965
- Lijst Extremistische Organisaties 1963
- Lijst Extremistische Organisaties 1961


Lijst Extremistische Organisaties 1965

Groep I (Communisten, Trotzkisten, deviationisten. anarchisten enz.)

- CPN - Communistische Partij van Nederland
- SWP - Socialistische Werkers Partij
- Groep marxisten-leninisten rondom het blad "De Bode Vlag"
- MLC - Marxistisch Leninistisch Centrum
- Vierde Internationale Nederlandse Sectie
- Spartacus (communistenbond)
- FVS - Federatie van Vrije Socialisten, eerder Federatie van Anarchisten in Nederland
- Groep om de Vrije Socialist
- NGVS- Noorder Gewest Vrije Socialisten

Groep IIa. communistische frontorganisaties.

- ANJV - Algeneen Nederlands Jeugd Verbond
- NVB - Nederlandse Vrouwen Beweging
- EVC-1958 - Eenheidsvakcentrale 1958; ontbonden 31-1-1960.
- Centrum van Propaganda voor Eenheid en Klassenstrijd
- EVC-1958 - (Bedrijfsbonden tot 30-1-'60 ressorterende onder EVC-1958 en daarna onder Centrum)
- EVC - Ennheids Vak Centrale (ontbonden 1-8-1964)
- EVC-bedrijfsbonden (bedrijfsbonden aangesloten bij de EVC, eveneens ontbonden 1-8-1964).
- OPSJ - Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd
- Verenigd Verzet 1940-1945
- Vereniging Nederland-USSR
- Overige vriendschapsverenigingen of comité's Oosteuropese landen (Nederland-DDR; Nederland-Tsjechoslowakije)
- Nederlandse Vredesbeweging
- Perikles (Vereniging van vooruitstrevende Studenten)

GroepIIb. organen en periodieken van communistische organisaties of van andere in groep I en IIa genoemde organisaties.

- De Waarheid - dagblad-uitgave CV Persorganen; redactie CPN
- Politiek en Cultuur - maandblad - uitgave Pegasus; redactie CPN
- Kontrast - kwartaalblad - redactie CPN; voor kunstenaars en intellectuelen
- Vraagstukken van Vrede en Socialisme - maandblad - Nederlandse uitgave van World Marxist Review, verzorgd door Progressief Algemean Vertaalbureau
- De Brug - veertiendaagsblad - orgaan van de SWP
- Spartacus - maandblad - orgaan MLC
- De Rode Vlag - maandblad - orgaan van gelijknamige groep

- Jeugd - maandblad - orgaan ANJV.
- Positief - onregelmatigverschijnend-kaderblad ANJV.
- Jeugd en Sport - onregelmatig verschijnend - uitgave ANJV
- Spektakel - onregelmatig verschijnend - uitgave OPSJ
- Kentering - onregelmatig verschijnend - uitgave Perikles
- Vrouwen voor Vrede en Opbouw - maandblad - orgaan NVB
- De Stem van het Verzet - maandblad - orgaan Verenigd Verzet
- Vrede - maandblad - orgaan Nederlandse Vredes Raad
- NU - maandblad - orgaan Vereniging Nederland-USSR
- Vakbondseenheid - maandblad - orgaan van Centrum van Propaganda voor Eenheid en Klassenstrijd
- Spartacus - veertiendaagsblad - orgaan van de Comnunistenbond Spartacus
- De Internationale - maandblad - orgaan van Vierde Internationale, Nederlandse sectie
- Recht voor allen - veertiendaagsblad - orgaan Federatie van Vrije Socialisten
- De Vrije - maandblad - uitgaande van enige anarchisten

Groep III
a. Enkele rechts-extremistische groeperingen
- HINAG - Hulp aan oud-oostfrontstrijders, nabestaanden politieke gevangenen en anderen.
- Europafront - (voormalig Jong Europa)


Lijst Extremistische Organisaties 1963

- C.P.N. (Communistische Partij Nederland)

- S.W.P. (Socialistische Werkers Partij)

- N.V.B. (Nederlandse Vrouwen Beweging)

- CENTRUM van Propaganda voor Eenheid en Klassenstrijd:

  A.B.H.M. (Algemene Bond v. Werkers in de Hout- en Meubileringsindustrie)
  A.B.T. (Alg. Bedrijfsbond Transport)
  A.B.V. (Alg. Bond van Vervoerspersoneel)
  A.B.W.B. (Alg. Bond van Werkers in de Bouwnijverheid)
  A.N.B.H. (Alg. Ned. Bond van Hotelpersoneel)
  A.T.L.K. (Alg. Bond v. Werkers in de Textiel- en Kledingindustrie)
  B.H.B.V. (Alg. Bond v. Werknemers in Handel- Bank en Verzekeringswezen)
  B.L.Z. (Bond van Land- en Zuivelarbeiders)
  B.N.O.P. (Bond van Ned. Overheidspersoneel)
  CHEVOFA (Alg. Bond v. Werkers in de Chemische-, Voedings- en Fabrieksmatige bedrijven)
  GRAFISCHE (Bond van werknemers in grafische en papierverwerkende industrieën)
  DE METAAL (Bond van Werknemers in de metaalnijverheid en aanverwante bedrijfstakken)

  E.V.C. (Eenheidsvakcentrale) met de daarbij aangesloten bedrijfsbonden:
  A.B.T. (Algemene Bedrijfsbond-Transport)
  A.S.V. (Algemene Bond v.Vervoerspersoneel)
  B.N.C.P (Bond v.Nederlands Overheidspersoneel)
  CHEVOFA (Alg«Bond v. werkers in de chemischevoedings- en fabrieksmatige bedrijven)
  DE METAAL(Bond v. werknemers in de metaalnijverheid en aanverwante bedrijfstakken)

- A.N.J.V. (Algemeen Nederlands Jeugd Verbond)

- O.P.S.J. (Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd)

- PERICLES (Democratische Studentenvereniging)

- Verenigd Verzet 1940-1943 (V.V.-'40-'45)

- Hulporganisaties communistische verzetsbeweging:

  Nederlands Auschwitz Comité
  Buchenwald Vriendenkring
  Ravensbrück Vriendenkring
  Actiegroep tot ondersteuning van een Nederlands Dachau Comité.
  Sachsenhausen Vriendenkring
  Commissie Schadevergoeding Nazi-slachtoffers
  Protestcomité Vrijlating Oorlogsmisdadigers

- Vereniging NEDERLAND-U.S.S.R. en overige vriendschapsverenigingen of comité's:

  Nederland - Polen
  Nederland - D.D.R.
  Nederland - Tsjechoslowakije
  Nederland - Hongarije
  Nederland - Roemenië
  Nederland - Bulgarije

- Nederlandse Vredesbeweging

- Nederlandse sectie van de Vierde Internationale (voormalige RCP)

- SPARTACUS (Communistenbond)

- F.V.S. (Federatie van Vrije Socialisten)

- Groep om de Vrije Socialist

- N.G.V.S. (Noorder Gewest Vrije Socialisten)


Lijst Extremistische Organisaties 1961

- C.P.N. (Communistische Partij Nederland)

- S.W.P. (Socialistische Werkers Partij)

- N.V.B. (Nederlandse Vrouwen Beweging)

- E.V.C. 1958 (Eenheidsvakcentrale - 1958) en de daarbij aangesloten bedrijfsbonden:

  A.B.H.M. (Algemene Bond v. Werkers in de Hout- en Meubileringsindustrie)
  A.B.T. (Alg. Bedrijfsbond Transport)
  A.B.V. (Alg. Bond van Vervoerspersoneel)
  A. B.W.B. (Alg. Bond van Werkers in de Bouwnijverheid)
  A.N.B.H. (Alg. Ned. Bond van Hotelpersoneel)
  A.T. S. K. (Alg. Bond v. Werkers in de Textiel- en Kledingindustrie)
  B. H. B. V. (Alg. Bond v. Werknemers in Handel- Bank en Verzekeringswezen)
  B.L.Z. (Bond van Land- en Zuivelarbeiders)
  B.N.O.P. (Bond van Ned. Overheidspersoneel)
  CHEVOFA. (Alg. Bond v. Werkers in de Chemische-, Voedings- en Fabrieksmatige bedrijven)
  GRAFISCHE (Bond van werknemers in grafische en papierverwerkende industrieën)
  DE METAAL (Bond van Werknemers in de metaalnijverheid en aanverwante bedrijfstakken)

  E.V.C. (Eenheidsvakcentrale) met de daarbij aangesloten bedrijfsbonden:
  A.B.T. (Algemene Bedrijfsbond-Transport)
  A.S.V. (Algemene Bond v.Vervoerspersoneel)
  B.N.C.P (Bond v.Nederlands Overheidspersoneel)
  CHEVOFA (Alg«Bond v. werkers in de chemischevoedings- en fabrieksmatige bedrijven)
  DE METAAL(Bond v. werknemers in de metaalnijverheid en aanverwante bedrijfstakken)

- A.N.J.V. (Algemeen Nederlands Jeugd Verbond)

- O.P.S.J. (Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd)

- Federatie van Vooruitstrevende Studentenverenigingen waarbij zijn aangesloten:

  PERICLES (Democratische Studentenvereniging)
  P.D.S.V.-Delft (Progressieve Democratische Studentenvereniging)

- Verenigd Verzet 1940-1943 (V.V.-'40-'45)

- Hulporganisaties communistische verzetsbeweging:

  Nederlands Auschwitz Comité
  Buchenwald Vriendenkring
  Ravensbrück Vriendenkring
  Actiegroep tot ondersteuning van een Nederlands Dachau Comité.
  Sachsenhausen Vriendenkring
  Commissie Schadevergoeding Nazi-slachtoffers
  Protestcomité Vrijlating Oorlogsmisdadigers

- Vereniging NEDERLAND-U.S.S.R. en overige vriendschapsverenigingen of comité's:

  Nederland - Polen
  Nederland - D.D.R.
  Nederland - Tsjechoslowakije
  Nederland - Hongarije
  Nederland - Roemenië
  Nederland - Bulgarije

- Nederlandse Vredesbeweging

- PERHIMPUNAN INDONESIA (P.I.)

- SPARTACUS (Communistenbond)

- F.V.S. (Federatie van Vrije Socialisten)

Subscribe to extremistische