You are here

CIVD (parlementair)

Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) beter bekend onder de naam commissie Stiekem

"De commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is belast met de parlementaire controle op de geheime aspecten van het overheidsbeleid rond de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

De voorzitters van de verschillende fracties zijn lid van de commissie. De commissie vergadert in beslotenheid. Dat gebeurt omdat de door de verantwoordelijke bewindspersonen aan de commissie verstrekte inlichtingen geheim zijn. De commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Kamer."

van de website van de Tweede Kamer

Tot begin 2004 bestond de commissie uit de fractievoorzitters van de vier grootste politieke partijen. Tegenwoordig bestaat zij in principe uit alle fractievoorzitters. De Socialistische Partij had aanvankelijk te kennen gegeven geen zitting te willen nemen in de commissie, omdat ze dan verplicht is alle ontvangen informatie geheim te houden, zodat ze daarmee de regering niet ter verantwoording kan roepen in het parlement. Dit veranderde in april 2009, toen de SP mede op verzoek van de AIVD toetrad tot de commissie. Dit omdat de SP op dat moment de derde partij in de kamer was en het volgens de AIVD "ongewenst" was dat deze partij geen zitting had in de commissie.

De commissie vergadert in beslotenheid. Dat gebeurt omdat de door de verantwoordelijke bewindspersonen aan de commissie verstrekte inlichtingen geheim zijn. De commissie doet sinds 1967 (tegenwoordig uiterst summier) verslag van haar werkzaamheden aan de Kamer.

Onderstaande verslagen zijn de gecensureerde 'notulen' van de commissie

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2016

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2015

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2014

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2013

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2012

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2011

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2010

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2009

- Verslag vijfde conferentie van parlementaire commissies van toezicht van de EU-landen 2009

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2008

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2007

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2006

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2005

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2004

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2003

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2002

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2001 - 2002 (2)
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2001 - 2002 (1)
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2001

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2000 (2)
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2000 (1)
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 2000

- de behandeling vanhet verslag (1998 - 1999)
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1998 - 1999 (1)
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1998 - 1999 (2)
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1999

- de behandeling vanhet verslag (1997)
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1997
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1997

- de behandeling vanhet verslag (1996)
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1996
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1996

- vragen en antwoorden ten aanzien van het overzicht (1995)
- overzicht controlestelsels m.b.t. inlichtingen- en veiligheidsdiensten aantal andere landen (1995)
- de behandeling vanhet verslag (1995)
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1995
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1995

- de behandeling vanhet verslag (1994)
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1994 (1)
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1994 (2)
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1994

- de behandeling van het verslag (1993)
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1993

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1992 (2)

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1991/1992
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1991/1992

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1990/1991
- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1991/1992

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1989/1990

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1988/1989

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1985/1987

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1981/1985

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1979/1981

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1977/1979

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1975/1977

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1973/1975

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1970/1973

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1967/1970

- Verslag commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werkzaamheden 1967

Subscribe to CIVD (parlementair)