You are here

EVC

Eenheids Vakcentrale (EVC)

Eenheids Vakcentrale opgericht in 1945; bestaansrecht als nieuwe vierde vakcentrale, naast de NVV, RKWV en CNV, verdiend dankzij haar betrokkenheid bij de haven- en zeeliedenstakingen in Rotterdam en Amsterdam in 1945 en 1946; ten tijde van de Koude Oorlog werd de NVV steeds sterker anticommunistisch en de EVC juist steeds communistischer gezind; opgeheven in 1964. ( Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, IISG)


inzage verzoeken noten bij het boek van van Engelen, 'geschiedenis van de Binnenlandse VeiligheidsDienst"

 • noten 12, 13 en 16 van hoofdstuk 7
 • tekst bij noten 12, 13 en 16 van hoofdstuk 7
 • noten 5, 26, 39, 40, 43, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 64, 71, 75, 86, 87, 93, 94, 96, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 114, 117, 118, 120, 121 van hoofdstuk 11
 • tekst bij noten 5, 26, 39, 40, 43, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 64, 71, 75, 86, 87, 93, 94, 96, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 114, 117, 118, 120, 121 van hoofdstuk 11
 • noot 36 van hoofdstuk 12
 • tekst bij noot 36 van hoofdstuk 12

  Jaren zestig

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1963

 • bericht 692.179 - De communistische vakbeweging - een overzicht van recente ontwikkelingen


  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1961
 • bericht 619.970 bericht Contacten van EVC-ers met Joegoslaven


  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1960

 • bericht 528.166 - Het buitengewoon congres van de EVC-1958 op 30 en 31 januari 1961
 • bericht 530.273 - Het 6e congres van de EVC op 20 en 21 februari 1960
 • bericht 543.745 - Recente ontwikkelingen in de verhouding van het Wereldvakverbond tot Het Centrum (de EVC-1958) en de "oude" EVC

  Jaren vijftig

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1959

 • bericht 488.585 - Werving van Nederlandse arbeiders voor scheepswerf te Warnemünde (Oost-Duitsland)
 • bericht 493.644 - De tactiek van het Wereldvakverbond in het conflict tussen "oude" EVC en EVC-1958
 • bericht 509.383 - Besluit tot opheffing van de EVC-1958

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1956

 • bericht 314.808 - G. Vink
 • Subscribe to EVC