You are here

Kabouterbeweging

“De Kabouterbeweging was een ludieke Nederlandse protestbeweging uit de periode 1969-1974 rond ex-provo's Roel van Duijn (geb. 1943) en Robert Jasper Grootveld (1932-2009). De kritiek van de (anarchistische) beweging richtte zich op zaken als consumentisme en aantasting van natuur en milieu.
De partij behaalde in 1970 met de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen zomaar 5 zetels.
De beweging richtte op 5 februari 1970 de 'Oranje Vrijstaat' op. De grenzen van deze staat vielen samen met die van Nederland. De Oranje Vrijstaat kreeg een eigen (schaduw)regering compleet met departementen die zich bezighielden met kraakpanden, winkels voor tweedehands goederen en biologische voedingswinkels. Het tijdschrift ALOHA gaf eenmalig de 'Staatscourant der Oranje Vrijstaat' uit, een krantje in dienst van de Kabouters."Kabouterbeweging (1969 - 1974)

"In 1969 opgericht, waarbij de Kabouter symbool stond voor de mens die de natuur als bondgenoot ziet. Een van de plannen: auto’s met daktuintjes. Anarchistische beweging van ludiek protest. Richtte zich vooral tegen de aantasting van natuur en milieu, tegen overdreven consumptiegedrag. Riep de Oranjevrijstaat uit. Behaalde tijdens de raadsverkiezingen in 1970 vijf zetels in de Amsterdamse raad. In 1974 opgeheven. Volgde enkele jaren na Provo, de jongerenbeweging die de gevestigde orde tussen 1965 en 1967 provoceerde, bekend werd door de rookbom tijdens het huwelijk van Beatrix, de witte (fietsen)plannen en ander creatief verzet tegen autoriteiten, die het nieuwe soort van protest met de knuppel begroette. Bijnen: een van de eerste Kabouters, betrokken bij tal van initiatieven en raadslid voor de beweging."De Kabouter van Oss

"Toch bleef de groep vooralsnog bestaan. Bij afwezigheid van Heijink en spoedig ook van Valken, die in Gouda korpschef werd, voelde niemand in de korpsleiding zich verantwoordelijk voor de afbouw. En toen de stad enkele weken later te maken kreeg met de Kabouterbeweging, was al snel een nieuwe taak bedacht: de groep moest infiltreren in die beweging. Ondertussen stierf IJzermans innovatieve aanpak van de ordehandhaving een stille dood. Er kwam een nieuwe landelijke opzet van de Mobiele Eenheden, waarbij het eerstvolgende Parate Peloton een militaire opleiding in De Harskamp kreeg. De uitwerking was tegen het einde van de zomer merkbaar toen met grof geweld werd opgetreden tegen overtreders van het slaapverbod op de Dam. 1970 werd een van de meest onrustige jaren in de Amsterdamse geschiedenis. De groep-IJzerman viel nu uiteen. Een koppel agenten was toen al op eigen herhaaldelijk aandringen teruggekeerd in het korps. Het andere duo bleef nog tot voorjaar 1971 actief, formeel onder regie van de Politieke Inlichtingendienst, maar feitelijk als loslopende informanten. Dat ging hen niet goed af. Zij gingen geheel op in de Kabouterbeweging, deden in volle overtuiging aan allerlei acties mee en genoten volop van de flowerpowercultuur, maar werden ook nog steeds als bron van informatie gebruikt door politie, inlichtingendiensten en De Telegraaf."Politie-infiltratie bij Kabouters en revolutionairen

Inzagedossier Kabouterbeweging, 1969-1974


Subscribe to Kabouterbeweging