You are here

NVSH

Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH)


De NVSH werd opgericht in 1946 als voortzetting van de Nieuw-Malthusiaanse Bond, die in 1881 ontstond. Aletta Jacobs begon in dat jaar in Amsterdam een spreekuur voor geboorteregeling. Een andere bekende figuur uit die begintijd is Jan Rutgers. Naar hem is de Rutgers Stichting genoemd, die in 1969 uit de NVSH ontstond en per 1 januari 2002 officieel is opgehouden te bestaan. Behalve deze twee zijn er nog andere seksuele hervormers te noemen die veel betekend hebben voor de seksuele hervorming in Nederland.
De NVSH maakte een bloeitijd door in de jaren 60. Er waren toen meer dan zestig consultatiebureaus voor anticonceptie en seksualiteit. In 1966 waren er 220.000 leden. Daarna daalde dat aantal geleidelijk, omdat de anticonceptie in de reguliere gezondheidszorg werd opgenomen. Een dieptepunt was 1985, toen de vereniging bijna failliet verklaard werd. Het klimaat voor seksuele hervorming verslechterde ook geleidelijk. Op dit moment bedraagt het aantal leden ongeveer 1500. Sinds kort is er weer een kleine groei in de belangstelling te constateren. Kennelijk beseffen toch steeds meer mensen dat er seksueel nog veel te veranderen valt.
De geschiedenis van de NVSH is tot 1972 in detail beschreven in: Gé Nabrink, Seksuele hervorming in Nederland, SUN, Nijmegen, 1978
zie ookInzageverzoek AIVD Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH)

Subscribe to NVSH