You are here

101RPVBt

101 Remotely Piloted Vehicles batterij (101RPVBt)

Uit: Ingelicht, 2002, nr. 2.

101 Remotely Piloted Vehicles batterij is opgericht op 1 maart 1998 en voert werkzaamheden uit in het segment inlichtingen zoals 102 Elektronische Oorlogvoering compagnie en 101 Militaire Inlichtingen peloton.
Hieronder volgt een kennismaking met deze batterij, bijgedragen door de voormalig commandant van deze eenheid, majoor (art) F.M.Th.R. Müller.

101 RPVbt is een inlichtingenverzamelorgaan dat is ondergebracht binnen de traditie van de veldartillerie. Organisatorisch kent de eenheid vier ‘sperwer’ pelotons, waarvan drie operationeel en één in reserve. Een peloton is opgebouwd uit een commandogroep, een grondcontrole stationgroep (besturing en interpretatie), een lanceergroep en een assemblage- en transportgroep (assembleren, testen en recovery van het vliegtuig). De batterijstaf kent een instructie- en veiligheidsgroep die verantwoordelijk is voor de verdere opleiding op het systeem ‘sperwer’ (niveau 2, 3 en 4). Het reserve peloton wordt, wanneer nodig, gevuld met personeel uit deze groep.
Tevens zijn twee LSO groepen (liaison officiers divisie - batterij) verbonden aan het stafpeloton. Daarnaast heeft de batterij ook een logistiek peloton. De initiële opleiding van het personeel vindt plaats op het Opleiding- en Trainingcentrum Vuursteun (OTCVust) bij de instructiegroep RPV. Het Beroepspersoneel Onbepaalde Tijd (BOT) is niet wapen of dienstvak gebonden en volgt het loopbaanbeleid officieren/onderofficieren inlichtingen. Het Beroepspersoneel Bepaalde Tijd (BBT) - met uitzondering van de logistiek, de verbindingen en de administratie - is ingedeeld bij het wapen der artillerie.

Werking van de RPV Sperwer

101 RPVbt is uitgerust met het eerder genoemde systeem ‘sperwer’. De ‘sperwer’ is een onbemand vliegtuig met een spanwijdte van circa vier meter. Het kan vier uur vliegen met een kruissnelheid van 180 km/u en heeft een vliegbereik van ongeveer 90 km (afhankelijk van de Light of Sight met het GDT). Het vliegtuig is uitgerust met een normale daglichtcamera (met grote zoomcapaciteit) en een infrarood (warmtebeeld) camera.
De informatie overdracht van de camera’s naar de beeldinterpreteur is real-time. De beeldinterpreteur ‘merkt’ bepaalde beelden, waardoor deze als een foto in een database worden opgeslagen. Hij kan de foto’s onder andere oproepen, bewerken en in- en uitzoomen om zodoende een goede en juiste analyse te maken van wat hij denkt te zien. Deze analyse wordt gerapporteerd naar de missiecommandant (binnen het Grond Controle Station) en deze stuurt dit met behulp van het Informatie Overdracht Systeem (INOS) door naar de LSO in het All Sources Information Centre (ASIC).
Het logo van de eenheid is opgebouwd uit een drietal elementen. De inlichtingentoorts, op een zwarte ondergrond, die licht brengt in de duisternis. Het internationale velddienstteken van onbemande vliegtuigen complementeert het logo. De naamgeving bestaat uit groene letters en cijfers wat inhoudt dat 101 RPVbt een landmachteenheid is. De kleuren van de artillerie zijn in het logo terug te vinden (ondergrond en kleur van het velddienstteken).
Naar verwachting kan 101 RPV-batterij vanaf medio 2003 voor uitzending worden aangewezen.

Subscribe to 101RPVBt