You are here

ambtsberichten

Naast periodieke rapportages stelt de MIVD in het kader van haar taak in de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten als daartoe aanleiding is, zogenaamde ambtsberichten op. Daarmee worden derden op de hoogte gebracht van informatie die de MIVD bekend is geworden en die voor deze afnemers van belang is. Die afnemers zijn onder meer het Openbaar Ministerie, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst, maar ook leidinggevenden van militairen waarvan (strafrachtelijke) informatie bekend is geworden die van belang kunnen zijn in verband met hun 'verklaring van geen bezwaar'.

De Commissie Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft twee keer onderzoek gedaan naar de door de MIVD uitgebrachte ambtsberichten. De rapporten daarover zijn te vinden bij de CTIVD.

De MIVD heeft (geschoonde) versies van de ambtsberichten tussen 2005 en 2011 na jaren tegenspartelen en verschillende procedures voor de rechtbank openbaar gemaakt.

- ambtsberichten MIVD 2011
- ambtsberichten MIVD 2010
- ambtsberichten MIVD 2009
- ambtsberichten MIVD 2008
- ambtsberichten MIVD 2007
- ambtsberichten MIVD 2006
- ambtsberichten MIVD 2005
- ambtsberichten MIVD 2004
- ambtsberichten MIVD 2003
- ambtsberichten MIVD 2002
- ambtsberichten MIVD 2001

Subscribe to ambtsberichten