You are here

interne nieuwsbrief

interne nieuwsbrief 'Nieuwsbrief Hermandad'

Sinds 1996 geeft de BVD, later AIVD periodiek een nieuwsbrief uit, met name bedoeld voor de politieverbindingen. In de interne publicatie 'De BVD in de twintigste eeuw' van BVD-historicus Dick Engelen wordt deze nieuwsbrief dan ook omschreven als 'Nieuwsbrief Hermandad'. In de nieuwsbrief geven medewerkers van de Dienst een visie op recente ontwikkelingen, maar ook op (wetenschappelijke) onderzoeken en publicaties. Van Engelen gaf aan dat deze nieuwsbrief een vervanging was van de maand- en kwartaaloverzichten, die sinds 1991 niet meer verschenen.

Inmiddels is een aantal van deze nieuwsbrieven gedeeltelijk openbaar gemaakt. In de toekomst zullen er meer volgen.

BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 7 - nummer 2 31 juli 2002
BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 7 - nummer 1 25 februari 2002

BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 6 - nummer 2 1 augustus 2001

BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 5 - nummer 3 4 december 2000
BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 5 - nummer 2 5 juli 2000
BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 5 - nummer 1 10 maart 2000

BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 4 - nummer 5 13 december 1999
BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 4 - nummer 4 14 september 1999

BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 3 - nummer 8 17 december 1998
BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 3 - nummer 7 29 oktober 1998
BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 3 - nummer 6 4 september 1998
BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 3 - nummer 5 7 juli 1998
BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 3 - nummer 4 8 mei 1998
BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 3 - nummer 3 8 april 1998
BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 3 - nummer 2 5 maat 1998
BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 3 - nummer 1 4 februari 1998

BVD Nieuwsbrief Hermandad Jaargang 2 - nummer 5 12 juni 1997

Subscribe to interne nieuwsbrief