You are here

organogram

Organogram van de BVD

 • Organogram van de BVD volgens Frits Hoekstra ('In dienst van de BVD', 2004)
 • Schema A: Organisatie BVD in de jaren vijftig Dick Engelen ('Frontdienst', 2007)
 • Schema B: organisatie BVD in de jaren zestig/zeventig Dick Engelen ('Frontdienst', 2007)
 • Schema C: organisatie afdeling B in de jaren zestig/zeventig Dick Engelen ('Frontdienst', 2007)
 • Schema D: organisatie afdeling C in de jaren zestig Dick Engelen ('Frontdienst', 2007)
 • Schema E: organisatie afdeling D in de jaren zestig/zeventig Dick Engelen ('Frontdienst', 2007)
 • Schema F: organisatie BVD in de jaren tachtig Dick Engelen ('Frontdienst', 2007)


 • 8.2.1 Organisatie


  De BVD bestaat uit zes directies die hirarchisch ressorteren onder het hoofd van de BVD. In de eerste directie zijn ondergebracht strategie, planning en controle alsmede juridische zaken en communicatie. Deze directie kan worden beschouwd als een stafafdeling. Directie twee (D2) heeft als aandachtsgebied de democratische rechtsorde, directie drie (D3) de veiligheid van de staat, en directie vier (D4) het maatschappelijk en
  economisch leven. Elk van deze drie directies heeft vijf afdelingen: teamleiders, onderzoek, documentatie, studie en bewerking, en beveiligingsadvies. De vijfde directie (operationele informatievergaring) geeft ondersteuning aan het primaire proces. In deze directie zijn de vaardigheid en deskundigheid aanwezig die de inzet van bijzondere middelen ter informatievergaring, zoals de telefoontap en de observatie van personen vereisen. Directie zes houdt zich bezig met managementadvies en de centrale faciliteiten (personeelszaken, financin e.d.). Bij de BVD zijn ongeveer 560 personen werkzaam.

  De werkzaamheden van de BVD worden doorgaans projectmatig uitgevoerd. Binnen n van de operationele directies wordt een projectplan opgesteld. Een project heeft in beginsel de looptijd van een jaar met (telkens) de mogelijkheid van verlenging voor de duur van een jaar. Per directie lopen ongeveer tien projecten.
  De evaluatie bestrijkt de periode maart 1996 tot met juni 1999.
  (Inzake Opsporing on-line; Het volledige rapport van de enquêtecommissie opsporingsmethoden en het Rijksrechercherapport RCID Kennemerland. Bijna 5500 bladzijden, met een full-text zoekmogelijkheid


  Ook uit de onderstaande literatuur is informatie over de verschillende diensten te destilleren. Sommige publicaties, zoals de documenten uit de pivot reeks van het Rijksarchief zijn als pdf toegevoegd, van andere publicaties is slechts de titel, schrijver en jaar van uitgave vermeld.

  Pivot reeks


  Andere publicaties van Dick Engelen


  Andere publicaties van ander schrijvers

  • In dienst van de BVD, Frits Hoekstra, 2004
  Subscribe to organogram