You are here

jaarverslagen

"De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is ingesteld bij de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten uit 2002 (WIV 2002). Zij houdt toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van deze wet en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). De Commissie toetst zowel het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) aan de juridische kaders die er voor deze diensten bestaan. Onder het toezicht op de AIVD valt ook het toezicht op de regionale politiekorpsen, de Koninklijke Marechaussee en de FIOD/ECD, voor zover zij ten behoeve van de AIVD werkzaamheden verrichten." Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Jaarverslagen

CTIVD jaarverslag 2016
CTIVD jaarverslag 2015
CTIVD jaarverslag 2014 - 2015
CTIVD jaarverslag 2013 - 2014
CTIVD jaarverslag 2012 - 2013
CTIVD jaarverslag 2011 - 2012
CTIVD jaarverslag 2010 - 2011
CTIVD jaarverslag 2009 - 2010
CTIVD jaarverslag 2008 - 2009
CTIVD jaarverslag 2007 - 2008
CTIVD jaarverslag 2006 - 2007
CTIVD jaarverslag 2005 - 2006
CTIVD jaarverslag 2004
CTIVD jaarverslag 2003

Subscribe to jaarverslagen