You are here

Socialistische Werkers Partij (SWP)

In 1958 werden verzetshelden Henk Gortzak en Gerben Wagenaar, samen met een aantal minder prominente leden, uit de partij gezet. Ook hier was de aanleiding een conflict met Paul de Groot, die de banden met de communistische Eenheids Vakcentrale (EVC) wilde verbreken. De geroyeerde leden richtten de Bruggroep op. De groep werd later hernoemd tot de Socialistische Werkers Partij (SWP) en nam in 1959 aan de Tweede Kamerverkiezingen deel; zonder succes. Gortzak kwam in 1965 echter wel in de Kamer, als lid voor de PSP. (Zie CPN op Parlement & Politiek)


Jaren zestig

Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1961

 • bericht 577.643 - Plannen van het SWP-partijbestuur
 • bericht 595.646 - Internationaal Contactbulletin

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1960

 • bericht 524.177 - Ontwerpen van statuten en huishoudelijk reglement van de SWP
 • bericht 524.186 - Contacten van de SWP met het buitenland
 • bericht 524.199 - Het eerste partijcongres van de SWP
 • bericht 525.577 - Het 1ste partijcongres van de SWP
 • bericht 529.254 - Joegoslavische belangstelling voor de SWP
 • bericht 546.960 - Vacantiebezoek van SWP-ers aan Joegoslavië
 • bericht 554.753 - Partijbestuurszitting van de SWP, september 1960
 • bericht 557.673 - Landelijke conferentie van de SWP op 1 en 2 oktober 1960

  Jaren vijftig

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1959

 • bericht 509.380 - De ontwikkeling in de SWP sinds haar oprichting
 • bericht 515.481 - Het ontwerp beginselprogram van de SWP

 • Subscribe to Socialistische Werkers Partij (SWP)