You are here

Communistische Partij van Nederland (CPN)

De CPN was een communistische partij. Tot 1935 heette de partij Communistische Partij Holland (CPH). De partij kreeg die naam in 1918 na de Russische Oktoberrevolutie van 1917. Tot die tijd heette de partij Sociaal-Democratische Partij (SDP). Deze was in 1909 opgericht. In 1919 sloot de Communistische Partij zich aan bij de Komintern, de overkoepelende internationale communistische organisatie. In 1991 werd de CPN opgeheven, nadat de partij was samengegaan met PSP, PPR en EVP in GroenLinks. In 1989 waren zij al met een gezamenlijke lijst gekomen bij de Tweede Kamerverkiezingen. De CPN had na de Tweede Wereldoorlog veertig jaar lang (tot 1986) doorlopend enkele zetels in de Eerste en Tweede Kamer, met een hoogtepunt van tien Tweede Kamerzetels in 1946-1948. De partij maakte altijd deel uit van de oppositie. (Parlement & Politiek)

Jaren zestig

Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1969

 • bericht 949.141 - De CPN mengt zich in de internationaal communistische discussie
 • bericht 976.596 - Agitatie rond bezoek president Duitse Bondsrepubliek

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1968

 • bericht 904.284 - Het 22e partijcongres van de C.P.N - 1967
 • bericht 908.662 - De CPN en het studentenradicalisme
 • bericht 939.852 - CPN-agitatie onder metaalarbeiders te Amsterdam

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1967

 • bericht 858.103 - De communistische "inbreng" in twee werklozen-demonstraties
 • bericht 860.442 - Onenigheid in de CPN
 • bericht 869.639 - De CPN en de openbare orde in Amsterdam

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1966

 • bericht 814.138 - CPN op weg van Moskou naar Peking?

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1965

 • bericht 776.267 - CPN-symposium "De uitdaging van het Marxisme"
 • bericht 784.520 - Positiebepaling CPN
 • bericht 788.952 - De CPN en de regionale communistische conferentie van Brussel

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1964

 • bericht 732.029 - De CPN en het internationaal communistisch overleg
 • bericht 734.128 - Voorbereiding 21e CPN-congres
 • bericht 742.297 – 21e Partijcongres van de CPN
 • bericht 743.577 – CPN-Partijbestuurszitting op 19 en 25 april 1964
 • bericht 755.782 – Anti-Duitse agitatie
 • bericht 760.845 – Buitenlandse contacten van de CPN
 • bericht 761.435 - Onderhoud Paul de Groot met PKI-bestuursleden
 • bericht 765.767 – Het Sino-Sowjet conflict
 • bericht 766.897 – De CPN tussen Moskou en Peking

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1963

 • bericht 669.322 - Voortgaande communistische agitatie tegen legering van Duitse troepen in Budel
 • bericht 669.952 - Communistische agitatie in de bedrijven
 • bericht 670.900 - De eenheidspolitiek van de CPN
 • bericht 672.775 - Communistische reactie op de westeuropese integratie
 • bericht 678.865 - Conferentie van de communistische partijen van de zes EEG-landen Brussel, 4 tot 6 maart 1963
 • bericht 687.584 - Studie en scholing in Moskou
 • bericht 688.597 - De CPN en de jongste verkiezingen
 • bericht 689.866 - De CPN-partijbestuurszitting op 30 en 31 mei 1963
 • bericht 695.792 - Houding CPN in het conflict Moskou-Peking
 • bericht 700.668 - Communistische activiteiten aan het loonfront
 • bericht 702.079 - De CPN tussen Moskou en Peking
 • bericht 703.850 - Bezoek delegatie PCI aan CPN

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1962

 • bericht - Het CPN-partijbestuur over de verkiezingsresultaten
 • bericht 637.346 - Communistische agitatie inzake Nieuw-Guinea
 • bericht 647.580 - De positie van de CPN na de jongste verkiezingen
 • bericht 650.875 - Kwestie opvolging Paul de Groot
 • bericht 652.185 - Communistische agitatie tegen het Franco-bewind
 • bericht 653.287 - Mutaties in CPN-leiding
 • bericht 655.555 - Reorganisatie in de CPN-leiding
 • bericht 664.212 - Bespreking tussen CPSU-vertegenwoordigers en een delegatie van de CPN
 • bericht 665.294 - De CPN en het conflict India-China

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1961

 • bericht 582.330 bericht CPNberichtpartijbestuurszitting januari 1961
 • bericht 583.563 bericht Conferentie van communistische partijen in Moskou (november 1960) bericht Rede van P. de Groot
 • bericht 586.345 bericht De CPN in Friesland
 • bericht 588.882 bericht Positie van voormalige CPNberichtoppositieleiders
 • bericht 592.575 bericht Discussiegrondslag voor het 20ste congres van de CPN
 • bericht 596.562 bericht Het 20ste partijcongres van de CPN (Amsterdam, 20 t/m 22 mei '61)
 • bericht 596.567 bericht Het 20ste partijcongres van de CPN
 • bericht 601.273 bericht Communistisch succes bij ondernemingsraadverkiezingen van de NDSM en de mogelijke oorzaken hiervan
 • bericht 601.274 bericht Het communisme in Limburg
 • bericht 603.857 bericht Het aandeel van de communisten in de Amsterdamse havenstaking
 • bericht 603.976 bericht De CPN - districtsconferenties (juni - juli 1961)
 • bericht 607.605 bericht De kwestie Berlijn
 • bericht 609.236 bericht CPN - partijbestuurszitting augustus 1961
 • bericht 611.033 bericht CPN - agitatie in de kwestie Berlijn
 • bericht 615.643 bericht Resolutie van het partijbestuur der CPN
 • bericht 617.887 bericht CPN - tactiek inzake de Nederlandse Vredesraad
 • bericht 618.098 bericht CPN - agitatie rond de "Hinag"
 • bericht 619.304 bericht Een gemeenschappelijke verklaring van de communistische partijen van Nederland en Indonesië
 • bericht 621.705 bericht Standpunt CPN - leiding in conflict Moskou - Tirana
 • bericht 622.513 bericht Communistische agitatie inzake Nieuw - Guinea

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1960

 • bericht 522.450 - Bijeenkomst 17 communistische partijen uit de kapitalistische landen van Europa
 • bericht 527.876 - CPN-ontwerpprogramma voor uitbreiding der democratie en voor beperking van de macht der grote monopolies
 • bericht 529.253 - Nederlandse communisten op CPSU-scholing in Moskou
 • bericht 531.733 - CPN-taktiek in de gemeenteraden
 • bericht 541.122 - Partijbestuurszitting van de CPN, mei 1960
 • bericht 543.774 - Communistische activiteiten in de Amsterdamse haven
 • bericht 545.417 - Agitatie van de CPN tegen de defensie
 • bericht 537.802 - Nationale manifestatie 15 mei 1960
 • bericht 545.431 - Nederlandse communisten op CPSU-scholing in Moskou
 • bericht 551.233 - Communistische agitatie tijdens de Amsterdamse havenstaking
 • bericht 553.815 - CPN-partijbestuurszitting op 3 september 1960
 • bericht 556.110 - Nederlandse communisten op CPSU-scholing
 • bericht 559.560 - CPN-agitatie contra prof.dr. J. Kistemaker
 • bericht 570.148 - CPN-partijbestuurszitting oktober 1960
 • bericht 573.239 - Scholing in de CPN
 • bericht 576.000 - CPN-agitatie contra prof.dr. J. Kistemaker II

  Jaren vijftig

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1959

 • bericht 481.587 - 19de partijcongres van de CPN
 • bericht 491.539 - Bijeenkomst van de communistische partijen van Klein Europa
 • bericht 499.784 - De situatie in het Amsterdamse CPN-district aan de vooravond van de districtsconferentie
 • bericht 501.789 - Verslag van de conferentie van het CPN-district Amsterdam
 • bericht 503.914 - Nederlandse communisten naar CPSU-scholing
 • bericht 509.391 - Reorganisatie in de CPN
 • bericht 514.090 - Activiteiten van de CPN-Onderwijsgroep
 • bericht 515.483 - Communistische agitatie tegen Euromarkt
 • bericht 517.772 - CPN districtsconferenties oktober/november 1959

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1958

 • bericht 439.923 - Nieuw bestuur stichting BEPENAK en reorganisatie CV Uitgeverij Persorganen
 • bericht 443.136 - Heroprichting van een internationaal theoretisch communistisch tijdschrift
 • bericht 446.676 - Het conflict in de leiding van de CPN
 • bericht 452.490 - De oppositie in de CPN
 • bericht 459.448 - Situatie in de gemeenteraad van Finsterwolde
 • bericht 461.218 - Agitatie van de CPN, naar aanleiding van de crisis in het Midden-Oosten
 • bericht 470.348 - Het 19e partijcongres van de CPN. (Amsterdam, 26 t/m 29 december 1958)
 • bericht 471.457 - Linkse afwijkingen in het bestuur van het CPN-district Amsterdam
 • bericht 473.504 - Voorbereidingen voor het XIXe partijcongres van de CPN
 • bericht 474.825 - Overzicht van de houding van de CPN inzake de vakbeweging
 • bericht 476.243 - Zuivering in de CPN
 • bericht 477.734 - Wijziging een aanvulling van de statuten van de CPN
 • bericht 477.758 - Een analyse van het conflict in de CPN

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1957

 • bericht 369.822 - Communistische agitatie en tactiek
 • bericht 372.292 - Balans van Hongarije voor de CPN en "De Waarheid"
 • bericht 403.495 - De communistische 1 mei-viering
 • bericht 416.149 - Communistische reacties op een artikel van Prof.Dr. J. Tinbergen

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1956

 • bericht 335.034 - De leidinggevende organen in de CPN
 • bericht 338.213 - De C.P.N.-candidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 1956
 • bericht 340.061 - Communisten over Stalin anno 1956
 • bericht 341.791 - C.P.N.-propaganda in verband met het bezoek van minister-president Boelganin en partijsecretaris Chroestsjow aan Engeland
 • bericht 342.374 - CPN-agitatie gericht tegen de KVP
 • bericht 343.504 - Demonstratieve optocht van de C.P.N. gericht tegen de K.V.P.
 • bericht 343.577 - C.P.N.-propaganda in verband met het bezoek Sowjet-leiders aan Engeland
 • bericht 349.050 - Partijbestuurszitting 23, 24 en 25 juni 1956; 18e partijcongres in october 1956
 • bericht 354.717 - De C.P.N. en de kwestie rondom het Koninklijk Huis
 • bericht 358.101 - De verhouding tussen de CPN en de Socialistische Unie
 • bericht 363.606 - De reorganisatie van de leiding van de CPN
 • bericht 369.043 - CPN-visie op de vredesbeweging
 • bericht 364.420 - "Uilenspiegelkring voor oudere jeugd"

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1954

 • bericht 223.198 - Financiën van de C.P.N.
 • bericht 223.451 - Vergadering C.P.N.-bestuur district Amsterdam
 • bericht 225.130 - Communistische activiteit in overheidsbedrijven te Amsterdam
 • bericht 231.678 - Uitslag verkiezingen Provinciale Staten 1954
 • bericht 236.953 - Partijbeveiliging
 • bericht 255.836 - Suggesties in C.P.N.-kring met betrekking tot opheffing van de E.V.C.
 • bericht 260.232 - Activiteit van de C.P.N.


  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1953

 • bericht 127.719 - Organisatie illegale C.P.N.-Overheid te Amsterdam
 • bericht 169.230 - Bezetting der voornaamste posten in de C.P.N.
 • bericht 169.612 - Propaganda-activiteit uitgaande van in Nederland gevestigde vertegenwoordiging van de landen gelegen achter het IJzeren Gordijn
 • bericht 171.938 - C.P.N. en de gemeenteraadsverkiezingen 1953
 • bericht 174.638 - C.P.N. en het Moskouse "anti-zionisme"
 • bericht 176.029 - C.P.N.-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen
 • bericht 176.093 - Spanningen in de C.P.N.
 • bericht 176.260 - De C.P.N. en het overlijden van Stalin
 • bericht 177.499 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 178.037 - C.P.N.-varia
 • bericht 178.713 - Propaganda-activiteit uitgaande van in Nederland gevestigde vertegenwoordigingen van de landen gelegen achter het IJzeren Gordijn
 • bericht 178.882 - C.P.N.-varia
 • bericht 179.638 - C.P.N.-varia
 • bericht 182.052 - C.P.N.
 • bericht 182.055 - Varia C.P.N.-Mantelorganisaties
 • bericht 182.351 - 1 Mei-leuzen C.P.N.
 • bericht 182.508 - C.P.N.
 • bericht 183.134 - C.P.N.-demonstratie 5 Mei
 • bericht 184.597 - C.P.N.
 • bericht 185.054 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 187.836 - Koerswijziging C.P.N.
 • bericht 189.178 - De C.P.N.
 • bericht 190.863 - De C.P.N.
 • bericht 191.109 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 192.657 - De C.P.N.
 • bericht 192.659 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 192.870 - De C.P.N.
 • bericht 194.076 - De C.P.N.
 • bericht 195.093 - C.P.N.-Mantelorganisaties
 • bericht 196.070 - De C.P.N.
 • bericht 198.178 - De C.P.N.
 • bericht 200.417 - De C.P.N.
 • bericht 201.963 - Communistische vredesbeweging
 • bericht 203.494 - C.P.N.-tactiek
 • bericht 205.542 - C.P.N.-actie rondom de Holland Nautic
 • bericht C.P.N.-instructies
 • bericht Illegale C.P.N.-overheid te Amsterdam
 • bericht "Congres der Volkeren voor de Vrede"

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1952

 • bericht 128.524 - Technische verzorging verkiezingscampagne 1952 van de Communistische Partij van Nederland
 • bericht 130.681 - Ontwerp-Beginselprogram van de C.P.N.
 • bericht 131.638 - C.P.N.
 • bericht 131.639 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 131.930 - C.P.N.-verkiezingscampagne
 • bericht 132.332 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 132.629 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 133.288 - C.P.N.
 • bericht 133.588 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 133.967 - C.P.N.
 • bericht 134.381 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 134.431 - C.P.N.
 • bericht 135.193 - C.P.N.
 • bericht 135.194 - Mantelorganisaties van de C.P.N.
 • bericht 135.747 - C.P.N.
 • bericht 135.748 - De huidige politiek van de C.P.N.
 • bericht 135.749 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 136.757 - C.P.N.
 • bericht 136.760 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 138.192 - C.P.N.
 • bericht 138.197 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 139.092 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 139.544 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 139.545 - C.P.N.
 • bericht 140.051 - C.P.N.
 • bericht 140.053 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 140.903 - C.P.N.
 • bericht 140.905 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 141.136 - Rede van Paul de Groot
 • bericht 141.958 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 142.600 - C.P.N.
 • bericht 143.083 - C.P.N.
 • bericht 143.084 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 144.185 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 144.595 - C.P.N.
 • bericht 144.913 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 145.120 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 145.894 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 146.291 - C.P.N.
 • bericht 146.292 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 161.304 - C.P.N.
 • bericht 162.044 - C.P.N.-district Amsterdam
 • bericht 164.018 - C.P.N.-mantelorganisaties

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1951

 • bericht 108.687 - Beschouwing over C.P.N.-activiteit
 • bericht 109.534 - S. de Groot
 • bericht 113.127 - Herdenking Gemeentewet
 • bericht 122.575 - Kominform-orgaan in de Nederlandse taal


  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1950

 • bericht 49569 - Scholing in de CPN
 • bericht 62957 - Activiteiten van de CPN in bedrijven en de niet-communistische vakcentrale
 • bericht 68289 - Brochure "Muiterij in de Tropen"
 • bericht 80489 - Gerben Wagenaar
 • bericht 82057 - Wijzigingen in de Communistische partijen van Nederland en België
 • bericht 85782 - Deviationisme in de C.P.N.
 • bericht 87485 - Ontstaan en ontwikkeling van de C.P.N.
 • bericht 87786 - Kadervergaderingen C.P.N.
 • bericht 89583 - Houding C.P.N. i.v.m. Korea
 • bericht 89914 - Reizen van vooraanstaande communisten naar Oost-Europa
 • bericht 89991 - Partij-beveiliging
 • bericht 90048 - Structuur van de C.P.N. en haar mantel- en nevenorganisaties
 • bericht 92311 - Partijconferentie der C.P.N.
 • bericht 94708 - De huidige politieke tactiek van de C.P.N.
 • bericht 95089 - C.P.N. en event. ambtenarenverbod

 • Subscribe to Communistische Partij van Nederland (CPN)