You are here

Kairos

Werkgroep Kairos

De Werkgroep Kairos, later Stichting Kairos, heeft zich vanaf de jaren zeventig tot begin jaren negentig beziggehouden met acties betreffende Zuidelijk Afrika, waarbij vooral de apartheid, het racisme en de rol van het bedrijfsleven in het bijzonder die van Shell bij de oliewinning thema's waren; na het einde van het Apartheidsregime in Zuid-Afrika en de eerste vrije verkiezingen in 1994 richtte Kairos zich vooral op verzoening en wederopbouw; in 2001 werd door het algemeen bestuur besloten de activiteiten te staken en uiteindelijk werd de Stichting Kairos per 1 juli 2004 opgeheven.

- Inzage dossier Werkgroep Kairos en andere (opgevraagd in 1998)

Subscribe to Kairos