You are here

RaRa

RARA - Revolutionaire Anti-Racistische Actie

RaRa oftwel de Revolutionaire Anti-Racistische Actie pleegde aanslagen in het kader van de anti-apartheidsstrijd en tegen het Nederlandse vreemdelingenbeleid. De eerste aanslag was bij het van Heutsz-monument in Amsterdam in 1984. Vanaf 1985 gaat de beweging aanslagen plegen op Makro-vestigingen. De eigenaar van Makro, de Steenkolen Handelsvereniging (SHV) was actief in Zuid-Afrika en de RaRa eiste dat de SHV zich daar, vanwege het apartheidsregime, zou terugtrekken. Ook Shell had het in de jaren ’80 vanwege haar olieraffinaderijen in Zuid-Afrika zwaar te verduren. Op 19 juni 1987 pleegde RaRa aanslagen op Shell-stations in Nieuwegein en Zaandam. Op 26 juni 1987 wordt er door Rara een brand gesticht bij Shell-grossier Boot Olie in Alphen aan den Rijn. In april 1988 volgt een rechtszaak waarbij zeven van de acht bezoekers meteen op vrije voeten komen. In april 1989 sticht RaRa opnieuw een brand bij Shell Thermo Centrum in Hilversum. In het begin van de jaren negentig voerde RaRa actie tegen het Nederlandse asielbeleid. De actiegroep pleegde in 1991 een bomaanslagen op het woonhuis van toenmalig staatssecretaris van Justitie Aad Kosto. In 1993 werd een aanslag gepleegd op het gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Twee uitzendingen van het televisieprogramma 'Andere Tijden', De explosieve idealen van RaRa Deel 1: de Makro-branden en De explosieve idealen van RaRa Deel 2: De opsporing, een scriptie over Contraterrorisme in de lange jaren tachtig (politie, Justitie en BVD) en enkele verklaringen van RARA over het asielbeleid in Nederland.

Revolutionaire Anti-Racistiese Actie: De Anti-Imperialistische Stroming in Nederland (BVD, november 1993)
Inzage dossier Revolutionaire Anti-Racistiese Actie deel 1
Inzage dossier Revolutionaire Anti-Racistiese Actie deel 2
Inzage dossier Revolutionaire Anti-Racistiese Actie deel 3

Rara contra SHV/Makro in kwartaaloverzicht april - juni 1988

Subscribe to RaRa