You are here

KZA

Komitee Zuidelijk Afika (KZA)

Het Angola Comité werd opgericht in 1961 en na de onafhankelijkheid van Angola en Mozambique in 1976 omgevormd tot het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA); het KZA fuseerde in 1997 met andere anti-apartheid en zuidelijk Afrika organisaties tot het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA); de organisatie was al die jaren in Amsterdam gevestigd; het Angola Comité was een solidariteitsorganisatie met de de bevrijdingsstrijd in de Portugese koloniën in Afrika: Angola, Mozambique en Guinee-Bissau; het KZA richtte zich op heel zuidelijk afrika met activiteiten zowel ter ondersteuning van de wederopbouw van Angola en Mozambique als voor de bevrijding van Zuid-Afrika, Namibië en Zimbabwe van de blanke minderheidsregimes aldaar; daartoe werden tal van campagnes en andere activiteiten georganiseerd, ondermeer voor sancties tegen het apartheidsbewind zoals het olie-embargo en de acties tegen Shell (in samenwerking met de werkgroep Kairos en anderen); daarnaast had het komitee een breed en langlopend programma van hulpverlening aan de bevrijdingsbewegingen en anti-apartheidsorganisaties in de regio, waarbinnen het in 1977 opgerichte Bevrijdingsfonds van het KZA een centrale rol speelde.

De laatste jaren richtte het KZA zich met name op de ondersteuning van vrouwenorganisaties in en de democratische opbouw van Zuid-Afrika en het onderwijs in Zimbabwe; activiteiten die in 1997 werden overgedragen aan het NiZA.

- Inzage dossier Komitee Zuidelijk Afrika incl. o.a. Anti Apartheidsbeweging (opgevraagd in 1998)

Subscribe to KZA