You are here

NDP

Nieuw Democratische Partij (NDP) 1958 (1962) - 1975

De Nieuw Democratische Partij (NDP) en haar opvolger de Partij Nieuw Rechts (PNR) waren beiden creaties van de Amsterdamse zakenman Max Lewin.
Ontevreden over de bedilzucht van de overheid en de hegemonie van de grote partijen, richtte Lewin onder meer samen met H.F. Heijerman eind 1958 de Nederlandse Volksbeweging (NVB) op. In het in juli 1959 uitgebrachte beginselprogramma profileerde de NVB zich als een betrekkelijk gematigde, anti-etatistische beweging, die zich grote zorgen maakte om de in haar ogen groeiende invloed van het militaire apparaat en de bureaucratie op de Nederlandse democratie. (www.historici.nl en Nieuw Democratische Partij (opvolger van Nederlandse Volksbeweging; voortgezet als Partij Nieuw Rechts)

Jaren zestig

Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1963

  • bericht 679.948 - Nieuw Democratische Partij
  • Subscribe to NDP