You are here

NVB

Nederlandse Volksbeweging (NVB) 1958 - 1959

Extreem rechtse partij, niet te verwarren met de Nederlandse Volksbeweging (NVB) van 1945. Uit de stukken: "Uit het verslag van een in februari j.l. in Hotel Krasnapolsky gehouden persconferentie blijkt dat sinds september 1958 is begonnen met de organisatie van een partij de Nederlandse Volksbeweging welke wegens tijdnood nog niet aan de kamerverkiezingen heeft kunnen deelnemen."

Inzagedossier politieke partij Nederlandse Volksbeweging (1958 - 1959)

Subscribe to NVB