You are here

Centrumpartij (CP)

Centrumpartij (CP) 1980 - 1986

"De CP werd opgericht in 1980 als afsplitsing van de Nederlandse Volksunie (NVU). De NVU was in 1971 opgericht door aanhangers uit verschillende rechts-extreme organisaties. De NVU haalde nooit zetels in de Kamer, maar werd wegens fascistische uitlatingen tijdens verkiezingscampagnes in 1978 door de rechtbank verboden, echter zonder eis tot ontbinding. De NVU bleef bestaan, maar interne conflicten leidden tot afsplitsingen.
Vanwege de sterke hang naar het nationaal-socialisme van NVU-voorman Glimmerveen richtte dr. H. Brookman in 1979 de Nationale Centrum Partij (NCP) op. In februari 1980 overvielen radicale leden van de NCP met uitzetting bedreigde Marokkanen, die in de Mozes-en-Aåronkerk in Amsterdam een hongerstaking hielden. Om deze nationaal-socialistische leden uit te bannen ontbond Brookman de NCP en richtte de Centrumpartij op.
Hans Janmaat werd lijsttrekker en oud-NVU'er Bruyn tweede man van de partij." (Centrumpartij (CP))

"In 1980 werd de extreem-rechtse Centrumpartij opgericht door jongeren, die uit de Nederlandse Volksunie (NVU) waren getreden, omdat zij deze groepering van J. Glimmerveen te ver vonden gaan in haar verering van het nazisme. In 1979 hadden zij eerst de Nationale Centrum Partij opgericht, die in 1980 – na negatieve publiciteit – werd opgedoopt in de Centrumpartij. Direct na de oprichting trad drs. J.G.H. Janmaat tot de partij toe. Janmaat had een persoonlijke zwerftocht door vele politieke partijen achter de rug, maar vond in de Centrumpartij zijn politiek tehuis. In 1981 deed de partij aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer mee, maar behaalde geen zetel. In 1982 was zij wel succesvol: zij kreeg één zetel, die door Janmaat werd bezet. Het voornaamste programmapunt was gericht tegen de aanwezigheid van buitenlanders (vooral gastarbeiders) in Nederland. In 1984 ontstond, na een reeks interne conflicten, een scheuring in de partij. Janmaat werd als lid geroyeerd. Hij bleef overigens in de Tweede Kamer zitten en richtte met enkele medestanders de partij Centrumdemocaten op, die programmatisch niet veel verschilt van de Centrumpartij. De Centrumpartij werd in 1986 failliet verklaard, maar keerde als Centrumpartij ’86 (CP’86) spoedig weer terug. Van de twee partijen ontwikkelde de CP’86 zich tot de meest radicaal rechts-extreme partij. De gematigd rechts-extreme Centrumdemocraten onder leiding van Janmaat verloren in 1986 hun enige Kamerzetel, maar wisten deze in 1989 terug te winnen. Bij de electorale aardverschuiving in 1994 werden zelfs drie zetels behaald; minder overigens dan opiniepeilingen eerder dat jaar hadden gemeten. In 1998 verdween de partij weer uit het parlement." (De Centrumpartij (CP) en de Centrumdemokraten (CD))

inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) (stukken die na bezwaar zijn verstrekt waarbij meer gegevens leesbaar zijn gelaten)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 8 deel 2 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 8 deel 1 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 7 deel 3 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 7 deel 2 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 7 deel 1 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 6 deel 5 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 6 deel 4 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 6 deel 3 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 6 deel 2 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 6 deel 1 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 5 deel 5 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 5 deel 4 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 5 deel 3 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 5 deel 2 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 5 deel 1 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 4 deel 5 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 4 deel 4 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 4 deel 3 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 4 deel 2 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 4 deel 1 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 3 deel 5 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 3 deel 4 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 3 deel 3 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 3 deel 2 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 3 deel 1 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 2 deel 6 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 2 deel 5 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 2 deel 4 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 2 deel 3 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 2 deel 2 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 2 deel 1 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 1 deel 5 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 1 deel 4 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 1 deel 3 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 1 deel 2 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Centrumpartij (CP) map 1 deel 1 (1980-1997)

Maandoverzichten waar de Centrumpartij (CP) in voorkomt:
kwartaaloverzicht januari - maart 1985; Rechtsextremisme: De Centrumpartij, De Centrum-democraten, Vikingjeugd/Consortiumjongeren/Nederlands Herstel
kwartaaloverzicht oktober – december 1984; Rechts-extremisme - Vikingjeugd, Nederlandse Volks Unie en Centrumpartij 16
kwartaaloverzicht juli - september 1984; De Centrumpartij 27
kwartaaloverzicht januari - maart 1984; Rechts-extremisme - De Centrumpartij 41
kwartaaloverzicht juli - september 1983; De Centrumpartij in opmars 23

Subscribe to Centrumpartij (CP)