You are here

jaren 2000 - 2009

jaarverslagen 2000 - 2009

De voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD), De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) stelde tot en met 1977 elke maand, vanaf 1978 elk kwartaal rapporten op met daarin hun visie op en analyse van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In 1992 heeft de BVD besloten geen kwartaalberichten meer uit te brengen, maar een jaarverslag. Vanaf 2002 zette de AIVD het beleid van de BVD voort en publiceert jaarlijks een verslag. De verslagen worden hier per tien jaar weergegeven. Van de maand-, kwartaal- en jaarverslagen is de inhoudsopgave opgenomen.

Jaarverslag AIVD 2016
Jaarverslag AIVD 2015
Jaarverslag AIVD 2014
Jaarverslag AIVD 2013
Jaarverslag AIVD 2012
Jaarverslag AIVD 2011
Jaarverslag AIVD 2010
Jaarverslag AIVD 2009
Jaarverslag AIVD 2008
Jaarverslag AIVD 2007
Jaarverslag AIVD 2006
Jaarverslag AIVD 2005
Vierde kwartaal bericht AIVD 2005
Derde kwartaal bericht AIVD 2005
Tweede kwartaal bericht AIVD 2005
Eerste kwartaal bericht AIVD 2005
Jaarverslag AIVD 2004
Vierde kwartaal bericht AIVD 2004
Derde kwartaal bericht AIVD 2004
Tweede kwartaal bericht AIVD 2004
Eerste kwartaal bericht AIVD 2004
Jaarverslag AIVD 2003
Vierde kwartaal bericht AIVD 2003
Derde kwartaal bericht AIVD 2003
Tweede kwartaal bericht AIVD 2003
Eerste kwartaal bericht AIVD 2003
Jaarverslag AIVD 2002
Vierde kwartaal bericht AIVD 2002
Derde kwartaal bericht AIVD 2002
Jaarverslag BVD 2001
Jaarverslag BVD 2000

Subscribe to jaren 2000 - 2009