You are here

jaren 1990 - 1999

kwartaal- en jaarverslagen 1990 - 1999

De voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD), De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) stelde tot en met 1977 elke maand, vanaf 1978 elk kwartaal rapporten op met daarin hun visie op en analyse van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In 1992 heeft de BVD besloten geen kwartaalberichten meer uit te brengen, maar een jaarverslag. Vanaf 2002 zette de AIVD het beleid van de BVD voort en publiceert jaarlijks een verslag. De verslagen worden hier per tien jaar weergegeven. Van de maand-, kwartaal- en jaarverslagen is de inhoudsopgave opgenomen.

Subscribe to jaren 1990 - 1999