You are here

CVC

Christelijke Vredesconferentie (CVC)

Jaren zestig

Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1966

  • bericht 828.271 - Bijlage I De (Praagse) Çhristelijke Vredesconferentie' (CVC)
  • bericht 828.271 - Bijlage II 'De Berlijnse Conferentie'

    Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1964

  • bericht 739.304 – Christelijke Vredesconferentie
  • Subscribe to CVC