You are here

Johannes Post kaz.

demonstraties bij Johannes Post kazerne (Havelte)(Johannes Post kaz.)

Op Sirenemaandag vond bij de Joh. Postkazerne in Havelte de traditionele maandelijkse blokkade plaats. De toegangsweg van de kazerne kon door dertig à veertig mensen geruime tijd effektief geblokkeerd worden. Mensen die weg gesleept werden, zagen steeds kans om weer in de blokkade te gaan. De politie werd daarop steeds gewelddadiger. Soldaten kwamen op verzoek van de politie helpen met ontruimen, hoewel ze daar buiten de kazerne geen bevoegdheid toe hebben.

Daarop werd besloten de blokkade op te heffen en over te gaan op plan B. Opgesplitst in kleine groepjes begonnen de axievoerdersters langs de kazerne te zwerven. Daarbij werd flink in de hekken geknipt en gediskussieerd met op wacht staande soldaten. Toen een van de hekkenknippers na een 'Sta op ik schiet' gewoon doorging met knippen, viel er een waarschuwingsschot met scherp.

Een woordvoerder van de leger-voorlichtingsdienst vermeldde dat dit geheel conform de instructies van het wachtpersoneel is. In plaats van dat wordt geprobeerd wetsovertredende axievoerdersters aan te houden om ze voor de rechter te krijgen, mag er gericht op ze geschoten worden. Het erge is dat de landelijke pers dit alles beschrijft alsof het de gewoonste zaak van de wereld is en zo een bijdrage levert aan de kriminalisering van aktieve antimilitaristen.

NN #12 van 6 oktober 1988

Inzagedossier Johannes Post kazerne, 1985-1989, BVD

Inzagedossier Johannes Post kazerne, 1985-1989, MID

Inzagedossier Johannes Post kazerne, 1985-1989, KMAR

Subscribe to Johannes Post kaz.