You are here

Dat nooit weer

In de doelstelling en organisatie van de door communisten geleide Actiegroep "Dat Nooit Weer" zijn onlangs enige wijzigingen aangebracht. Deze mantëlorganisatie werd speciaal gebruikt om - zonder dat het communistische karakter daarvan mocht blijken - onder de massa propaganda te voeren tegen de Duitse herbewapening. (BVD)

Jaren vijftig

Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1956

  • bericht 343.934 - "Dat nooit weer"
  • Subscribe to Dat nooit weer