You are here

NVR

Nederlandse Vredesraad (NVR)

Nederlandse Vredesraad (NVR) opgericht in 1949; voorstander van een blijvend overleg over internationale geschillen, stapsgewijze ontwapening, atoomwapen-verbod en omzetting van NAVO en Warschau-pact in een veiligheidsverdrag voor Europa; deed oproepen voor vredesverdragen, organiseerde conferenties en wilde de publieke opinie vormen en mobiliseren door publicatie van verklaringen, oproepen, nieuws en mededelingen over acties van de Wereld Vredesraad in het blad Vrede. ( Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, IISG) (zie ook De Nederlandse Vredesraad 1949 - 1969)

Jaren zestig

Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1967

 • bericht 876.325 - De communistische vredesbeweging in het slop

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1966

 • bericht 817.588 - Paasmarsen in 1966
 • bericht 850.154 - Voorbereiding tot een landelijke manifestatie van het "Nederlands komitee tegen de verspreiding van kernwapens"

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1965

 • bericht 769.387 - Anti-MLF-demonstratie
 • bericht 781.242 - Samenwerking communisten en pacifisten
 • bericht 796.125 - Wereldcongres voor vrede, nationale onafhankelijkheid en algemene ontwapening, Helsinki, 10-16 juli 1965

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1962

 • bericht 631.205 - Nationaal vredescongres Amsterdam

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1961

 • bericht 607.603 bericht Controversen in de Nederlandse Vredesraad
 • bericht 615.859 bericht Vredesconferentie in Amsterdam
 • bericht 622.182 bericht Vernieuwing Nederlandse Vredesbeweging

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1960

 • bericht 573.875 - Vergadering van het algemeen bestuur van de Nederlandse Vredesraad op 3 november 1960

  Jaren vijftig

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1959

 • bericht 496.583 - Viering van het 10-jarig bestaan van de Vredesbeweging in Nederland op 26 april 1959 te Amsterdam
 • bericht 501.024 - West-europese vredesconferentie te Luik, 10 mei 1952
 • bericht 503.916 - Nederlandse "vredesdelegatie" naar Genève

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1956

 • bericht 366.000 - Politieke meningsverschillen in de Nederlandse Vredesraad

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1953

 • bericht Vredesbeweging (18 april 1953)
 • bericht Vredesbeweging (6 november 1953)

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1952

 • bericht 135.745 - Communistische usurpatie van nationale gedenkdagen
 • Subscribe to NVR