You are here

EDN

Euro Divisie Nederland (EDN)

Op 29 september 1960 is in Amsterdam tijdens een besloten avondbijeenkomst de Eurodivisie (EDN) opgericht. De EDN noemt zich een organisatie van jongeren die - als onderdeel van een te vormen Europa Korps - ten doel heeft de saamhorigheid en eenheid van de Europese volkeren te bevorderen. De EDN stelt voorts dat een krachtig, gezond en eensgezind Europa alleen gebaseerd kan zijn op de vrijwillige samenwerking van de tot volledig nationaal bewustzijn gekomen samenstellende volkeren. Deze opvatting kwam in ietwat andere bewoordingen eveneens voor in de doelstellingen van de voormalige NESB (Nationaal Europese Sociale Beweging). (ambtsberichten)

Jaren zestig

Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1961

  • bericht 607.608 bericht Euro Divisie Nederland (EDN)


    Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1960

  • bericht 570.446 - De Eurodivisie
  • Subscribe to EDN