You are here

LOIT

Landelijke Organisatie Invaliden Tochten LOIT / L.O.I.T. (1963 - 1968)

J.B. Hartman heeft met behulp van enige geestverwanten een gestencild orgaan uitgegeven, getiteld "L.0.I.T.-Zoeklicht". (L.O.I.T. is de afkorting voor "Landelijke Organisatie Invaliden Tochten" onder welke naam Jan Hartman aanvankelijk door de "Hinag" geëntameerde autobus-tochten voor invalide
ex-SS-ers en hun familieleden organiseert.


Jaren zeventig

  • maandoverzicht januari 1970 (pagina 8)

    Jaren zestig

    Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1963

  • bericht 669.324 - L.O.I.T.-bulletin, Zoeklicht
  • bericht 670.676 - L.O.I.T.-bulletin, Zoeklicht
  • Subscribe to LOIT