You are here

Jonge Geuzen

Jonge Geuzen

"Al in 1983 heeft de toenmalige Centrumpartij (CP) een jongerenbeweging onder de naam Jonge Centrum Democraten, met onder andere een afdeling in Rotterdam. Waarschijnlijk is dit hetzelfde als de Jonge Geuzen die in die tijd actief zijn als jongerenorganisatie van de CP.
De huidige Jonge Centrumdemocraten of CD-jongeren komen pas in 1992 weer in de publiciteit als Theo van Dijk uit Vijfhuizen namens de JCD een pamflet op een school in Heemstede verspreidt. Desgevraagd verklaart hij af en toe leiding te geven aan de JCD. In 1993 komt de JCD uitgebreider in beeld wanneer Martin van de Grind tot voorzitter wordt gekozen. Een golf van negatieve publiciteit doet hem echter vrij snel afhaken. Zijn achtergrond van gewelddadige skinhead brengt de gehele CD zodanig in diskrediet dat hij al zijn partijfuncties moet neerleggen. Vanaf begin 1994 staat Bas Rietveld uit Hoorn te boek als voorzitter. Er wordt echter zo weinig van de organisatie vernomen dat het vermoeden al snel rijst dat enkel financiële motieven een drijfveer voor het bestaan vormen. Jongerenorganisaties van politieke partijen met Tweede Kamervertegenwoordigers zijn namelijk goed voor enkele tienduizenden guldens subsidie per jaar." (Jonge Geuzen)

inzagedossier AIVD Jonge Geuzen (stukken die na bezwaar zijn verstrekt waarbij meer gegevens leesbaar zijn gelaten)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 8 deel 2 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 8 deel 1 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 6 deel 5 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 6 deel 3 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 6 deel 1 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 5 deel 4 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 5 deel 3 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 4 deel 5 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 4 deel 4 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 4 deel 3 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 4 deel 1 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 3 deel 5 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 3 deel 4 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 3 deel 2 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 3 deel 1 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 2 deel 6 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 2 deel 5 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 2 deel 3 (1980-1997)
inzagedossier AIVD Jonge Geuzen map 2 deel 1 (1980-1997)

Subscribe to Jonge Geuzen