You are here

1946

maandoverzicht december 1946
maandoverzicht november 1946
maandoverzicht oktober 1946
maandoverzicht september 1946
maandoverzicht augustus 1946
maandoverzicht juli 1946
maandoverzicht juni 1946
maandoverzicht mei 1946
maandoverzicht april 1946
maandoverzicht februari/maart 1946
maandoverzicht januari 1946

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1946

Overzicht 12, afgesloten op 21 januari 1947

Communistische Partij Nederland (“De Waarheid”)
Revolutionnair Communistische Partij
Communistenbond “Spartacus”
Vrije Socialisten Vereeniging
Oude S.D.A.P.
Cultureel Socialistisch Centrum
Kerk en Vrede
Brabantsche Beweging – Brabantia Nostra
Eenheids-Vak-Centrale
Stakingen
De havenstaking te Antwerpen
Indonesië

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1946

Overzicht 11, afgesloten op 19 december 1946

Communistische Partij Nederland (“De Waarheid”)
Revolutionnair Communistische Partij
Communistenbond Spartacus
Eenheids-Vak-Centrale
Stakingen
Comité “Vrij Spanje”
Vlam-groep
Utrechtsche Socialistische Studentenvereeniging “Synthesis”
Democratisch-Socialistische Studentenvereeniging “Politeia”
Studentenvereeniging “De Vrije Katheder”
Democratisch-Socialistische Organisatie “Pericles”
Vereeniging “Nationaal Reveil”
Nederlandsch Bureau ter bestrijding van Fascisme en Rassenverheerlijking (Antifasra)
Steunfonds voor slachtoffers van principieel en daadwerkelijk anti-militarisme
Indonesië
Vreemdelingen in de mijnstreek

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1946

Overzicht 10, afgesloten op 14 november 1946

Communistische Partij Nederland (“De Waarheid”)
Communistenbond Spartacus
Revolutionnair Communistische Partij
Partij van de Daad
Eenheids Vak Centrale
Mijnstreek
Nederlandsche Vrouwenbeweging
Landelijke Vereeniging van Ex-Politieke Gevangenen
Indonesië

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1946

Overzicht 9, afgesloten op 12 oktober 1946

Communistische Partij Nederland (“De Waarheid”)
Revolutionnair Communistische Partij
Communistenbond Spartacus
Eenheidsvakcentrale
Vlamgroep
De Vredestichters
Jehova’s Getuigen
Vrijlating politieke delinquenten
Mijnstreek
Indonesie
De havenstaking te Antwerpen
Congres Belgische Socialistische Partij

Inhoudsopgave maandoverzicht augustus 1946

Overzicht 8, afgesloten op 7 september 1946

Communistische Partij Nederland
- Het “Waarheidzomerfeest”
- Voorbereiding werfacties voor “De Waarheid”
- Communistische K.P.
Communistenbond “Spartacus”
Revolutionnair Communistische Partij
- De verhouding tot de C.P.N.
- De verhouding tot de E.V.C. en het N.V.V.
- Staking
- Maandblad “De Rode October”
“Vlamkampen” te Junne
Anti-militairistische openlucht-meeting
Repoeblik Indonesia
Nederlandsche Vereeniging voor Sexueele Hervorming
De Russisch-Orthodoxe Kerk
“Rechtspleging” tegen ontslagen politieke gedetineerden

Inhoudsopgave maandoverzicht juli 1946

Overzicht 7, afgesloten op 6 augustus 1946

Communistische Partij Nederland (“De Waarheid”)
- Bondgenooten
- Dictatuur van het proletariaat
- Politiek jargon
- Tactiek
- Aanhang onder intellectueelen
- Juridische Commissie van het Wetenschappelijk Bureau
- Paul de Groot
- Marx-Instituut
- Ballotage-commissies
- 1000.000 leden actie
- Uitzending van troepen naar Indonesie
- Anti-communistische propaganda
Nederlandsche Vereeniging voor Sexueele Hervorming
Vereeniging “De Vredestichters”
Nederlandsche Bond van Militairen
Revolutionnair Communistische Partij
Vrijlating van politieke delinquenten
Amsterdamsche Cultuur Kring
De Polen in Nederland
Eenheids Vak Centrale

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1946

Overzicht 6, afgesloten op 11 juli 1946

Communistische Partij Nederland (“De Waarheid”)
- Standpunt t.o.v. het Vaderland
- Verhouding tot Rusland
- De legaliteit van de C.P.N.
- Manifest Politiek Bureau
- Dagblad ‘De Waarheid”
- Protestvergaderingen
- Oppositie in de C.P.N.
Revolutionnair-Communistische Partij
Eenheids Vak Centrale
Comité “Vrij Spanje”
Circolo Ricreativo Italiano (Italiaansche Ontspanningskring)
Vrijdenkersvereeniging “De Dageraad”
Mijnstreek

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1946

Overzicht 5, afgesloten op 18 juni 1946

Communistische Partij Nederland (“De Waarheid”)
- 1 Mei viering
- Culturele Bureaux
- Verkiezingspropaganda
- Zeeliedenstaking
- Alg.Ned.Jeugdverbond
- Manifest tot de studenten
- Communistische Sportclub
- Congres Belg.Communistische Partij
De Vrije Katheder
Revolutionnair Communistische Partij
Vrije Socialisten Vereeniging
Rudolf Rocker Stichting (Federatie van Vrije Socialisten)
Eenheids Vak Centrale
Communistenbond “Spartacus”
De Polen in Nederland
Joego-Slaviers in Nederland
Sociaal democratisch Centrum
De indruk van den uitslag der verkiezingen in het zuiden
Mijnstreek
Bijlage: Op de CPN uitgebrachte stemmen ter gelegenheid van de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1946

Overzicht 4, afgesloten op 4 mei 1946

Communistische Partij Nederland
- Nationaal en Internationalistisch
- Partij discipline
- Controle-commissies
- Wetenschappelijk Bureau
- Marx-Instituut
- Voorbereiding verkiezingspropaganda
- Radio werkend Nederland
Communistenbond ‘Spartacus”
Eenheids Vak Centrale
- Dienst uitvoering Werken
- Zeelieden- en havenstaking
Vereniging van Sociaal-Anarchisten
Brabantsche Beweging-Brabantia Nostra

Inhoudsopgave maandoverzicht februari/maart 1946

Overzicht 3, afgesloten op 5 april 1946

Communistische Partij Nederland
Algemeen Nederlandsch Jeugdverbond
Revolutionnair Communistische Partij
Rudolf Rocker-Stichting
Algemeene Nederlandsche Vredesactie
Comité tot Voorlichting van Gewetensbezwaarden inzake den Krijgsdienst
Nederlandsche Bond van Militairen
Utrechtsche Socialistische Studentenvereeniging
Nederlandsch-Vlaamsche Vereeniging “Noord-Zuid”
Vereeniging van Duitschen en Statenlooze Anti-Fascisten in Nederland
Verbond van Statenlooze Slachtoffers van het fascisme
De Polen in Nederland
Andere Vreemdelingen
Eenheidsvakcentrale

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1946

Overzicht 2, afgesloten op 16 februari 1946

Eenheids Vak Centrale
Communistische Partij Nederland
Mijnstreek
Actie “Vrij Spanje”
Voormalige illegaliteit
Indonesische kwestie
Partij van den Arbeid
Brabantsche Beweging
Radio-omroep
Haagsch Cultuur Comité

Subscribe to 1946