You are here

1991

kwartaaloverzicht oktober – december 1991
maandbericht november 1991
kwartaaloverzicht juli - september 1991
maandbericht september 1991
maandbericht augustus 1991
maandbericht juli/augustus 1991
kwartaaloverzicht april - juni 1991
maandbericht mei 1991
maandbericht april 1991
kwartaaloverzicht januari - maart 1991
maandbericht februari 1991
maandbericht januari 1991

hieronder de inhoudsopgaven

kwartaaloverzicht oktober – december 1991

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht oktober – december 1991

Rechts-extremisme 5
Aanslag op migrantenwinkel 8
ETA verder onder druk 9

maandbericht november 1991

inhoudsopgave maandbericht november 1991

- RaRa-aanslagen 5
- BVD-onderzoek naar kennisbescherming biotechnologie 8
- Toenemend geweld in Noord-lerland 11
- Sovjet-lnlichtingendiensten na de mislukte augustus-coup 13
- Iran's activiteiten op nucleair gebied 16
- Sikh-terrorisme in relatie tot Nederland 19

kwartaaloverzicht juli - september 1991

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht juli - september 1991

PAlESTUNSE ISLAMITISCHE JIHAD (PIJ): EEN VEELKOPPIG MONSTER 5
PROJECT BABYLON - DE IRAAKSE SUPERKANONNEN 10

maandbericht september 1991

inhoudsopgave maandbericht september 1991

- Stemming onder de Joegoslaven in Nederland 5
- Onderzoek naar computermisbruik bevordert Informatiebeveiliging 8
- Kennisbescherming In informatie-technologie 11
- Anti-semitisch pamflet te Groningen 14

maandbericht augustus 1991

inhoudsopgave maandbericht augustus 1991

Biologische wapens in Irak
Biotechnologie-bedrijven doelwit "Razende Rooiers"
De nieuwe Poolse civiele inlichtingen- en veiligheidsdienst
De USSR na de coup, een voorlopige balans
Stand van Zaken in het vroegere Oostblok

maandbericht juli 1991

inhoudsopgave maandbericht juli 1991

I. DEMOCRATISCHE RECHTSORDE
- Ontwikkelingen onder de Joegoslaven in Nederland 5
- PIRA kampt met interne problemen 7
- De RAF: stuiptrekking of wedergeboorte? 8
II. MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE BELANGEN
- BVD helpt bedrijfsleven weglekken kennis te voorkomen 12
- Het Iraakse nucleaire programma 14

kwartaaloverzicht april - juni 1991

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht april - juni 1991

POLITIEK-ACTIVISTEN CONTRA BVD EN PID'S
MINDERHEDEN IN DE SOVJET-UNIE
DE WANHOOPSKOERS VAN DE ETA

maandbericht mei 1991

inhoudsopgave maandbericht mei 1991

I. DEMOCRATISCHE RECHTSORDE
De situatie van de Koerden, met name de PKK 5
Minister beantwoordt vragen inzake BVD en asielzoekers 7
Ontwikkelingen binnen het ANS 8
CD in Frankrijk 9
Uitwijzing Surinaamse diplomaten 11
HERRENBERG, afgezant BOUTERSE, illegaal in Nederland 13

II. VEILIGHEID VAN DE STAAT
De bochten uit de Drina halen 15

maandbericht april 1991

inhoudsopgave maandbericht april 1991

I. DEMOCRATISCHE RECHTSORDE
- Activisme: nieuwe (anti-impi) bladen 5
- BVD in de publiciteit in verband met asielzoekers 6
- Conflicten binnen de SP 8

II. VEILIGHEID VAN DE STAAT
- Sovjetfonds voor samenwerking met Westerse politie 10
- Joegoslavië 11

III. PROLIFERATIE-AANGELEGENHEDEN
- Noord-Korea in beeld 14
- Algerije, toekomstige kernwapenstaat? 15

kwartaaloverzicht januari - maart 1991

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht januari - maart 1991

I. DEMOCRATISCHE RECHTSORDE
Terrorisme: achtergronden van de PIRA-campagnes op het continent

II. VEILIGHEID VAN DE STAAT
Nasleep van de Golfcrisis

III. MAATSCHAPPELIJK EN ECONOMISCH LEVEN
Proliferatie-aangelegenheclen: biologische wapens voor Libië

maandbericht februari 1991

inhoudsopgave maandbericht februari 1991

I. DE GOLFCRISIS 5

II. INTERNATIONALE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN 12
- Soyjet-Unie: GORBACHOV betrokken bij Baltisch avontuur
- Joegoslavië: de federatie wankelt

III. DEMOCRATISCHE RECHTSORDE 17
- Terrorisme: nieuw PIRA-offensief

IV. DIVERSEN 19
- Bombrieven

maandbericht januari 1991

inhoudsopgave maandbericht januari 1991

I. DE GOLFCRISIS 7
- Inleiding
- Terreurbalans
- Beveiliging tegen terreur
- Irak en Nederland
- De Iraakse wapenindustrie
- Reacties onder minderheden
- Politiek activisme

II. DIVERSEN 15
- De "constitutionele" staatsgreep in Suriname
- Doek valt voor COMECON

Subscribe to 1991