You are here

2de Golfoorlog

Rapport commissie van onderzoek besluitvorming Irak


De onafhankelijke Commissie van onderzoek besluitvorming Irak (Commissie-Davids) heeft onderzoek gedaan naar de voorbereiding en besluitvorming over de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak in de periode zomer 2002 tot zomer 2003. De commissie heeft de onderzoeksresultaten gepresenteerd op 12 januari 2010.

 • volledige rapport
 • Inhoudsopgave
 • Lijst van afkortingen
 • 1 Inleiding
 • 2 Verantwoording
 • 3 Voorgeschiedenis: de periode 1990-2001
 • 4 Maatsc happelijke context: de publieke opinie en Irak
 • 5 De politieke besluitvorming in Nederland
 • 6 Formatie en politieke besluitvorming
 • 7 Internationale politiek en de Nederlandse besluitvorming
 • 8 De volkenrechtelijke grondslag van militair ingrijpen in Irak
 • 9 Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • 10 De Nederlandse militaire betrokkenheid bij Irak: september 2002-maart 2003
 • 11 Artikel 100 van de Grondwet en Toetsingskader 2001
 • 12 Conclusies
 • Summary
 • Conclusions
 • Personenregister
 • Trefwoordenregister
 • Kaart Irak en regio  Onderliggende stukken van de Commissie Davids rond de inval in Irak(April 8, 2010) (van de website Bigwobber)


  Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend. De vrijgegeven stukken komen vast beschikbaar.

 • Resoluties Veiligheidsraad (hoofdstuk 3, noot 28);
 • Leidraad preparatie bij een mogelijke crisis als gevolg van de oorlog in Irak;
 • Statistieken rond opinie Nederlandse volk door Rijksvoorlichtingsdienst;
 • Communicatie n.a.v. VN-Resolutie 1441 (hoofdstuk 4, noot 33);
 • “Talks with Iraqi Opposition Intensify”, Washington Post, 12 mei 2002;
 • Toelichting Massavernietigingswapens (MVW, WMD) (hoofdstuk 5, noot 15);
 • Rijksvoorlichtingsdienst “Relevante uitspraken minister-president Balkenende” (hoofdstuk 7, noot 41);
 • Uitgetypte versie interview Radio 1 Ochtendjournaal op 17 januari 2003, ‘Vondst raketkoppen reden tot kopzorg’;
 • “Olie voor voedsel”, Zakendoen met Irak: de achtergrond en de praktijk. Kamer van Koophandel Rotterdam – februari 2001;
 • “War would be illegal”, The Guardian, March 7th 2003;
 • Zakendoen in Irak onder het ‘Oil for Food’ programma, rapport van EVD van het Ministerie van Economische Zaken;
 • Mediatijdlijn Irak (hoofdstuk 9, noot 71);
 • Nota over deelname met Nederlandse AWACS vanuit Turkije (hoofdstuk 10, noot 77);
 • Stand van zaken inzet Patriots, Defensie Crisis Beheersings Centrum – gedeclassificeerd Staatsgeheim Confidentieel;
 • Nota beëindiging uitzending Patriots naar Turkije, Defensie Crisis Beheersings Centrum, 18 april 2003;
 • Nota Terugtrekking Patriots uit Turkije, Defensie Crisis Beheersings Centrum, 25 april 2003;
 • Notitie over Irak, Defensie Crisis Beheersings Centrum, 17 maart 2003;
 • Mutual Defense Assistance Agreement between the United States of America and the Netherlands, Persbericht 27 januari 1950;
 • Mutual Defense Assistance Agreement between the United States of America and the Netherlands, Overeenkomst 22 februari 1983 (hfdstk 10, nt 95);
 • Amendment – Mutual Defense Assistance Agreement between the United States of America and the Netherlands, 15 april 1992 (hfdstk 10, noot 96);
 • Verslag verkenning HNS tbv US, 14 november 2002 (hfdstk 10, noot 103);
 • Persconferentie Qatar, Affaire rond Jan Blom, 23 maart 2003 (hfdstk 10, noot 132);
 • Narrative van 21 maart 2003, uitleg rond de affaire Jan Blom rond de persconferentie in Qatar (hoofdstuk 10, noot 133);
 • Nota van de Secretaris Generaal inzake affaire Jan Blom, Gedeclassificeerd Staatsgeheim Geheim – persoonlijk – 24 maart 2003 (hfdstk 10, noot 134);
 • Maatregelen DCBC, Affaire Jan Blom, 25 maart 2003 (hoofdstuk 10, noot 135);
 • Fax “geen contacten met de media”, Affaire Jan Blom, (hoofdstuk 10, noot 136);
 • Brief Ministerie van Defensie aan Commissie Davids over de inzet in Irak, 31 augustus 2009 (hoofdstuk 10, noot 148);
 • Persbriefing minister Jaap de Hoop Scheffer, 11 februari 2009;


  Nieuwe onderliggende stukken van de Commissie Davids (Besluitvorming oorlog Irak) (October 8, 2010) (van de website Bigwobber)


  Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend. Het bezwaar wordt voor een groot deel gegrond verklaard en veel documenten komen alsnog beschikbaar:

 • Documentenlijst van vrijgegeven en geweigerde stukken;
 • Verstrekte documenten map/deel 1;
 • Verstrekte documenten map/deel 2.

  AIVD-stukken over de inval in Irak na aanleiding van de commissie Davids(June 11, 2010) (van de website Bigwobber)

  Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd en sommige werden eerder openbaar. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend en heeft inmiddels een hoorzitting plaatsgevonden.


  Een deel van het verzoek is doorgeleid naar de AIVD, die besloot honderden pagina’s te openbaren.

 • Analyse en documenten deel 1;
 • Analyse en documenten deel 2 (inclusief veiligheidssituatie voor Nederland);
 • Analyse Britse overheid (Iraq’s weapons of mass destructions)
 • Analyse Britse overheid (Iraq’s weapons of mass destructions) via de Amerikaanse overheid vrijgegeven: alternatieve versie;
 • Analyse en documenten deel 3;
 • Dagrapporten en statusupdates deel 1;
 • Dagrapporten en statusupdates deel 2;
 • Dagrapporten en statusupdates deel 3;
 • Dagrapporten en statusupdates deel 4;
 • Dagrapporten en statusupdates deel 5;


  MIVD-stukken over de inval in Irak na aanleiding van de commissie Davids (July 10, 2010)(van de website Bigwobber)


  Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd en sommige werden eerder openbaar. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend en heeft inmiddels een hoorzitting plaatsgevonden.

 • Een deel van het verzoek is doorgeleid naar de MIVD, die besloot 447 pagina’s te openbaren.

 • Subscribe to 2de Golfoorlog