You are here

1978

kwartaaloverzicht oktober – december 1978
kwartaaloverzicht juli - september 1978
kwartaaloverzicht april - juni 1978
kwartaaloverzicht januari - maart 1978

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht oktober – december 1978

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Geheime medewerkers van DDR-inlichtingendiensten

II. Anti-Democratische Stromingen
China / De prijs van modernisering
Profiel van de zestigjarige CPN
Trotskisme: Europese verkiezingen, Elfde Wereldcongres, Kernenergie

III. Minderheden - Activisme - Terrorisme
Molukkers: recente ontwikkelingen
Het Rood Verzetsfront en de RAF-gedetineerden
Joegoslavisch terrorisme

IV. De Beveiliging-bevorderende taak van de BVD
Computer-beveiliging

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht juli - september 1978

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
De Sowjetrussische aanwezigheid in Nederland

II. Anti-Democratische Stromingen
Het Wereldjeugdfestival op Cuba
Kritiek op dissidentenprocessen in Sowjet-Unie brengt Westeuropese CP-en tot morele zelfverheffing
De CPN over interventie in Tsjechoslowakije
"Denk aan Praag ‘68" – Een protest met een bijsmaak

III. Minderheden - Activisme - Terrorisme
Molukkers: recente ontwikkelingen
Ontwikkelingen rond het Palestijnse terrorisme
De Iraanse oppositie tegen de Sjah

IV. De Beveiliging-bevorderende taak van de BVD
Het veiligheidsonderzoek

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht april - juni 1978

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Cuba: Hechte banden met Moskou 1
Polen: Amoureuze contacten tussen Poolse vrouwen en Nederlanders 8

II. Anti-Democratische Stromingen
Het 9e WVV-congres, Italiaans en Frans vakverbond in de contramine 12
Elfde Wereldjeugdfestival 17
CPN in de verkiezingen 19
Pro-Chinese groeperingen 22
Trotskisme: IKB na de verkiezingen 25
Bond voor Dienstplichtigen 28
De "Groep Glimmerveen" en de verkiezingen 31
Oplevend neo-Nazisme, ook in Nederland? 32

III. Minderheden - Activisme - Terrorisme
Molukkers: recente ontwikkelingen 35
Ontwikkelingen rond het Palestijns terrorisme 38
Politieke activiteiten onder Turkse gastarbeiders 41
Anti-fascisme Komitee A’dam 44
Activistenkernen Rood Verzetsfront 45

IV. De Beveiliging-bevorderende taak van de BVD
Beveiligingsrisico’s bij het gebruik van schrijfmachines 48

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht januari - maart 1978

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Spionage vanuit de DDR
Cuba: Hechte banden met Moskou

II. Anti-Democratische Stromingen
Verscheidenheid in de internationale communistische beweging
Communistische mantelorganisaties
De CPN na haar congres van januari 1978
De CPN en de campagne "Stop de Neutronenbom"
Trotskisme: IKB en de verkiezingen
De NVU, verboden maar niet ontbonden

III. Minderheden - Activisme - Terrorisme
Molukkers
Marokkanen: oppositionele groeperingen in Nederland
De Anti-repressiebeweging

IV. De Beveiliging-bevorderende taak van de BVD
Beveiliging van het ultra centrifuge-project
UCN-demonstratie Almelo

Subscribe to 1978