You are here

1973

maandoverzicht december 1973
maandoverzicht november 1973
maandoverzicht oktober 1973
maandoverzicht september 1973
maandoverzicht juli en augustus 1973
maandoverzicht juni 1973
maandoverzicht mei 1973
maandoverzicht april 1973
maandoverzicht maart 1973
maandoverzicht februari 1973
maandoverzicht januari 1973

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1973

De partijconferentie van de CPN 1
De Internationale koers van de CPN 5
De eenheidspolitiek van de CPN 7
Activiteiten van de CPN 10
CPN-financiën 12
Het pro-Russische communisme 14
Het pro-Chinese coramunisme in Nederland 17
Internationale conferentie van m.l.-organisaties 21
Ontwikkelingen in Polen: de PVAP haalt de teugels aan 23

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1973

Wereldcongres ran Vredeskrachten in Moskou 1
Nieuwe aanval van de CPSU op De Groot 11
CPN organiseert partijconferentie 13
De houding van de CPN ten aanzien van de energiecrisis 17
Verkiezingen in Amersfeort en Bunschoten 19
CPN organiseerde handtekeningenactie onder AOW-trekkers 19
JKU krijgt tegenhanger in de Sowjet Unie 20
De Socialistische Partij doet mee aan geraeenteraadsverkiezingen 21
Anarchisme 23

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1973

Bemoeienis van de Poolse autoriteiten met emigranten in Nederland 1
Nationals manifestatie van de CPN 7
Verkiezingen in Zaanstad 9
De oprichting van een pro-Russische jongerenorganisatie 10
Ledenvergadering KEN/m.l. 13
Bond voor Dienstplichtigen 16
Détente en het Sino-Sovjet conflict 22

Bijlage:
Voornaamste in Nederland opgerichte organisaties voor (ex-) Polen.

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1973

Positiebepaling van de CPN naar aanleiding van een conferentie in Stockholm 1
Eenheidspolitiek en "constructieve oppositie" 6
CPN-standpunten met betrekking tot net loonoverleg 9
Verkiezingen in Zaanstad 11
Actie tegen milieu-belasting 12
Nederlandse Vrouwenbeweging 13
Sowjet-onderscheiding voor de voorzitter van de vereniging "Nederland-USSR" 15
BBKA opgericht 16
Toenemende belangstelling van studenten voor de CPN 17
Détente en interne sowjetpreesie 19

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1973

De Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland-marxistisch-leninistisch 1
Nederlandse deelname aan het Tiende WereId-jeugdfeetival 9
Communistische Partij van Nederland 12
Algemeen Nederlands Jeugdverbond 15
Kommunistenbond Proletarisch Links 17
Rechts-extreme groeperingen in Nederland 20
De ideologische aspecten van het Sino—Sowjet conflict 25

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1973

Socialistische Partij 1
Toenemende belangstelling bij de CPN voor het parlement 7
Nederlandse deelname aan het Tiende Wereldjeugdfestival 8
Trotskisme 10

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1973

De Rode Jeugd 1
Bond voor Dienstplichtigen 6
De houding van de CPN ten opzichte van de nieuwe regering 10
Het conflict tussen CPN en CPSU 12
Algemeen Nederlands Jeugdverbond 14
Nederlandse Vrouwenbeweging 15
De Spaanse communisten in Nederland 16
Arbeidersmacht organiseert staking in de tapijtindustrie 18
KEN/ml actief 20
Aprilplenum van het CC/CPSU: Een bezegeling van BREZJNEW's détente-politiek 22

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1973

De houding van fte CPN met be trekking tot de stakingsacties 1
Paasenveloppenactie groot succes 3
Oproep tot bet lidmaatschap van de CPN 4
Eenheid bij de NDSM 5
Conferentie van de Bond van Nederlandse Marxisten-Leninisten 6
De eerste conferentie van het Landelijk Vietnam Komité 8
Boycot van de "milieu-belasting" 10
Europese Veiligheid en Samenwerking 12
De Spaanse communisten in Nederland en de CPN 14
Tweedracht in Finse CP 16

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1973

CPN-visie op de politieke en sociaaleconomische situatie 1
Demonstratie in Winschoten 4
"De Waarheid" duurder 6
Recente ontwikkelingen in China 7

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1973

Bond voor Dienstplichtigen 1
Eenheidspolitiek in mineur 5
De activiteiten van de CPN met betrekking tot de CAO-onderhandelingen- 9
Strijd voor werkgelegenheid 11
De herdenking van de Februaristaking 13
Vietnam-manifestaties van de Maoïstische groepen 14
De Spaanse communisten in Nederland 1?
CEAUCESCU en de politiek van Roemenië 18

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1973

De positie van de CPN op het sociaal-economische vlak 1
Ideologische vorming 5
Het I3e Congres van het ANJV 7
Ondertekening Cultureel Plan 1973 10
Maandblad "NU" 10
De Spaanse communisten in Nederland 12
Trotskisme 15
De DDR: toenadering tot en afgrenzing van de Bondsrepubliek 18

Subscribe to 1973