You are here

1972

maandoverzicht december 1972
maandoverzicht november 1972
maandoverzicht oktober 1972
maandoverzicht september 1972
maandoverzicht juli en augustus 1972
maandoverzicht juni 1972
maandoverzicht mei 1972
maandoverzicht april 1972
maandoverzicht maart 1972
maandoverzicht februari 1972
maandoverzicht januari 1972

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1972

De CPN op eoek naar het evenwicht tussen autonomie en internationalisme 1
De eenheidspolitiek van de CPN 4
Interne partijactiviteiten en organisatie 7
De ontwikkelingen bij de pro-Chinese communistische organisaties 11
Het pro-Russische dissidents comraunisme in Nederland 14
Trotskisme in Nederland 17
Chili's communisten en het volksfront 25

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1972

De resultaten van de CPN bij de verkiezingen 1
De Internationale betrekkingen van de CPN 7
Jubileumviering van de vereniging "Nederland-USSR" 10
Bond voor Dienstplichtigen 11
Van Volksfront naar Volksfrontregering? 14

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1972

De invloed van net congres van de PvdA op de verkiezingscampagne van de CPN 1
Royement van Tj. JA 4
Acties 6
De CPN over het sociaal contract 8
KPN/ML - Socialistische Partij 11
Het ontwikkelingspatroon van China 12

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1972

"Nieuwe orientering" opnieuw actueel 1
Verkiezingen in Alkmaar en Sint Pancras 4
Waarheidfestival 1972 5
Verkiezingscampagne en financiën 7
Kandidatenlijst voor Tweede Kamerverkiezingen 8
De BHW in actie tegen de inflatie 9
Enkele trends en gegevens in de Roemeense politiek 11

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1972

Toenemende druk op de CPN 1
Eenheidspolitiek op nieuwe leest 6
De CPN en de haven-CAO 9
Het pro-Chinese communisme 10
Het Politiek Komitee (Polkom) van de Bond voor Dienstplichtigen 16
Joegoslavië's progressieve trekken vervagen 18

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1972

Arabisch Terrorisme 1
De onderlinge verhoudingen tussen de CPN, de CPSU en de pro-Russische dissidente communisten 6
Waarheidfeest 1972 11
Organisatie van het partijbestuur 12
De CPN en de stakingsactie bij de N.V.PELGER 13
De CPN op sociaal-economisch terrein 15
Het vijfde congres van de BWA 17
Nederlandse deelname aan de communistische voorbereiding van een conferentie voor Europese Veiligheid en Samenwerking 21
Achtergrond en betekenis van het bezoek van de Spaanse CP aan China 24

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1972

Het 24ste partijcongres van de CPN 1
NVB - Jaarlijkse stertocht 9
Ontwikkelingen in de Nederlandse sectie van de IVe Internationale 10
Nederlandse Volksunie 14
Ontwikkelingen in Roemenië 17

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1972

Konferentie van de Nederlandse Sectie van de IVe Internationale 1
De voorbereiding van het 24ste partijcongres van de CPN 4
Het Groningse Volkscongres 8
De CPN op sociaal-economisch terrein 10
De CPN en het massa-ontslag bij AKZO 12
Het ST... -vonnis en het stakingsrecht 14
"Dag voor de Vrijheid"-meeting van Spaanse communisten 15
Komitee Jongeren voor Vietnam i
Landelijke manifestatie op 29 en 30 april 1972 19
Congres van de Socialistische Jeugd (SJ) 21
Het Europese veiligheidestreven en het Europese volkerencongres 24

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1972

Stellingname van de CPN ten aanzien van de Internationale communistische beweging 1
De CPN op sociaal-economisch terrein 6
CPN - Organisatie 8
Bouwvakdemonstratie in Amsterdam 11
ANJV en het Komitee Jongeren voor Vietnam 12
De Spaanse Communistische Partij (PCE) in Nederland 16
De Praasse Christelijke Vredesconferentie (PCVC) in Nederland 19
Ideologisclie achtergronden van de Chinese buitenlandse politiek 23

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1972

Het "Politiek Komitee" van de Bond voor Dienstplichtigen 1
De reactie van de CPN op de CPSU-uitval naar De GROOT 6
Herdenking Februari-staking 1941 11
Communistische groepen in de metaalstaking 12
Repressie in Oost-Europa 16

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1972

CPSU-uitval naar oud-CPN-voorzitter 1
De CPN op net sociaal-economische vlak 6
Trotskistische invloed in Proletarisch Links 10
Ontwikkelingen in Joegoslavië 12

Subscribe to 1972