You are here

1976

maandoverzicht december 1976
maandoverzicht november 1976
maandoverzicht oktober 1976
maandoverzicht september 1976
maandoverzicht juli en augustus 1976
maandoverzicht juni 1976
maandoverzicht mei 1976
maandoverzicht april 1976
maandoverzicht maart 1976
maandoverzicht februari 1976
maandoverzicht januari 1976

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1976

Aanzet tot een nieuw CPN-beleid 1
SP doet mee aan a.s. Tweede Kamerverkiezingen 4
KEN ml ook op het verkiezingspad 6
Situatie in de internationale trotskistiscbe beweging 8
Palestijns terrorisme 11
Toenemende oppositie in Polen tegen het GIEREK-regiem 19

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1976

De CPN op internationaal terrein 1
Verkiezingen teleurstellend voor CPN 3
Pro-Russisch communisme 5
De Nederlandse Volksunie (NVU) 7
De Portugese CP en het huidige Portugal 9

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1976

China / "Gematigden" beslechten machtsstrijd tegen "Radicalen" in hun voordeel 1
De Rode Hulp en het Palestijnse vraagstuk 7
Beweging voor Arbeiders-Zelfbeheer (BAZ) 9
CPN terug naar de basis 13

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1976

Reacties op de Paneuropese CP-en conferentie 1
De Internationale betrekkingen van de CPN 9
CPN organiseert Nationale Partijconferentie 12
Voorkomen is beter 13
Het Trotskisme in Zuidelijk Nederland 16

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1976

De internationale betrekkingen van de CPN 1
De binnenlandse politiek van de CPN 3
Activiteiten van de CPN 6
CPN-organisatie 9
Het pro-Russisch communisme in Nederland 11
Pro-Chinese groeperingen 14
Rechts-extreme groeperingen 18
Trotskisme 19
Anti-rnilitarisme 22

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1976

De Paneuropese conferentie van CP-en 1
De Internationale betrekkingen van de CPN 12
Gemeenschappelijke verklaring van CPN en PCF 15
Bezoek van Sowjet-journalisten aan Nederland 16
Socialistiese Partij in congres bijeen 17
Nederlands Comite voor Europese Veiligheid en Samenwerking 19

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1976

De CPN bindt de strijd aan 1
Anti-militarisme 5
China/mechanismen achter TENG Hsiao-p'ing's tweede val 10

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1976

Het Nederlands Comité voor Europese Veiligheid en Samenwerking 1
De Nederlandse Volksunie 3
Turken in Nederland 5
Het 25e CPSU-congres: "Uit het oosten geen nieuws" 9

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1976

Politieke heroriëntatie van de KEN ml voltooid 1
De binnenlandse politiek van de CPN 6
Nederlandse Vrouwenbeweging 9
Algemeen Nederlands Jeugdverbond 12
Trotskisme 14
Polemiek en kritiek binnen de communistische gemeenschap 19

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1976

De betrekkingen tussen de CPN en de CPSU 1
Nationale Manifestatie 3
Vereniging Nederland-USSR 6
22e PCF-Congres, 4-8 februari 9
Joegoslavisch Terrorisme 21

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1976

De internationale betrekkingen van de CPN 1
Algemeen Nederlands Jeugdverbond 5
Een nieuwe anti-imperialistische mantelorganisatie 6
Partido Comunista de España 8
Frente Revolucionario Anti-Fascista y Patriota (FRAP) 10
Joegoslavische ontwikkelingen 12

Subscribe to 1976