You are here

1980

kwartaaloverzicht oktober – december 1980
kwartaaloverzicht juli - september 1980
kwartaaloverzicht april - juni 1980
kwartaaloverzicht januari - maart 1980

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht oktober – december 1980

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Enkele ontwikkelingen in het Oostduitse inlichtingenwerk

II. Anti-Democratische Stromingen
Nicaragua: De Sandinisten tonen steeds meer hun ware gezicht
CPN-vredescampagne draait weer op volle toeren
De CPN en de progressieve meerderheid
Dissidentenberaad in Witmarsum

III. Minderheden - Activisme - Terrorisme
De IRA
Armeens terrorisme

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht juli - september 1980

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
De Roemeense inlichtingen- en veiligheidsdiensten

II. Anti-Democratische Stromingen
Poolse stakingen en de gevolgen daarvan
CPN en Samenwerkingsverband weer op het vredespad
De CPN neemt "pools"hoogte
CPN contra Bestek ‘81

III. Minderheden - Activisme - Terrorisme
De Palestijnse vereniging in Nederland
Het vierde Algemene Congres van "Al Fatah"
Molukse ontwikkelingen
Het Rood Verzetsfront
De ETA en het Baskisch seperatisme

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht april - juni 1980

Vijf en Dertig Jaar BVD
Toespraak van de Minister van Binnenlandse Zaken 1

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
De rol van de vertegenwoordigers van de Sovjet pers 8

II. Anti-Democratische Stromingen
De Parijse "Vredesconferentie" van Europese CP-en 11
Het 27e Congres van de CPN 18

III. Minderheden - Activisme - Terrorisme
Molukkers 28
De beweging der "autonomen" 31
Moordcommando’s: de Lybische oplossing voor dissidenten 35

IV. Beveiliging
De zaak KHAN 38

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht januari - maart 1980

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Sowjet-Unie 1
Toenemende importantie der satellietvertegenwoordigingen 5

II. Anti-Democratische Stromingen
De affaire Afghanistan en de nasleep in de communistische wereld 7
Afghanistan en Sacharov: handicaps voor de CPN en de "vredesstrijd" 14

III. Minderheden - Activisme - Terrorisme
LOSON 19
Anti-militarisme 23
Molukkers: recente ontwikkelingen 29

Subscribe to 1980