You are here

1987

De AIVD beweert dat kwartaaloverzicht juli - september 1987 niet aanwezig is. Dit is echter niet bevestigd door een betrouwbare bron.

kwartaaloverzicht oktober – december 1987
kwartaaloverzicht april - juni 1987
kwartaaloverzicht januari - maart 1987

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht oktober – december 1987

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Spionage wereldwijd
De Sovjet persvertegenwoordiging in Nederland

II. Anti-Democratische Stromingen
Internationale bijeenkomst van communistische en niet-communistische linkse partijen bij viering oktoberrevolutie in Moskou
Trotskisme: USFI in Nederland
Socialistische Partij: geen partij voor congressen

III. Politiek (gewelddadig) Activisme
AKB zoekt nieuwe impulsen
Pluriformiteit of verbrokkeling in het politiek activisme
Actie-overzicht 1987

IV. Terrorisme
Iers terrorisme
De PKK in Nederland

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht april - juni 1987

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Spionage wereldwijd 2e kwartaal 1987
Aspecten van Tsjechische emigratie
Het Staatscomite voor wetenschap en technologie

II. Anti-Democratische Stromingen
Verbond van Communisten in Nederland houdt vast aan eigen koers
Nationale en internationale aspecten van het nieuwe Sovjet-beleid
Het begrip glasnost nader verklaard

III. Politiek (gewelddadig) Activisme
Het activistenblad "Bluf!"

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht januari - maart 1987

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Spionage wereldwijd 1ste kwartaal 1987
DDR
Nieuwe ontwikkelingen in het Pools-Nederlandse handelsverkeer
Reismogelijkheden en –beperkingen in de Oosteuropese landen

II. Anti-Democratische Stromingen
Internationaal vredesforum in Moskou

III. Politiek (gewelddadig) Activisme
Tegen het Zuidafrikaanse apartheidsbewind gerichte activiteiten
BONK

IV. Terrorisme
Rood revolutionair front
De ABU NIDAL-organisatie

Subscribe to 1987