You are here

1983

kwartaaloverzicht oktober – december 1983
kwartaaloverzicht juli - september 1983
kwartaaloverzicht april - juni 1983
kwartaaloverzicht januari - maart 1983

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht oktober – december 1983

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
De Joegoslavische inlichtingen- en veiligheidsdiensten 1

II. Anti-Democratische Stromingen
De conferentie in Stockholm en begeleidende activiteiten in ons land 6
De CPN aan de vooravond van een bijzonder congres 12

III. Minderheden - Activisme - Terrorisme
De Molukse "huurkwestie" 23
Bunker in - Bunkerbuit 27

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht juli - september 1983

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
De ontwikkelingen binnen de Poolse kolonie in Nederland 1

II. Anti-Democratische Stromingen
De Praagse Wereldvredesassemblée geen onverdeeld succes 6
CPN tussen twee blokken 16
Oprichting SAP 21
De Centrumpartij in opmars 23

III. Minderheden - Activisme - Terrorisme
Politieke groeperingen binnen de Turkse gemeenschap in Nederland 39
NAVO-najaarsoefeningen 1983 55
Landelijke consequenties van de (Amsterdamse) Wijers-problematiek 61

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht april - juni 1983

I. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Sovjet consultaten 1

II. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN
De onafhankelijke vredesbeweging in Hongarije 13
Ontwikkelingen in de orthodoxie sinds het laatste CPN-congres 20
Oosteuropese steunpunten in de Christelijke Vredesbeweging 25

III. MINDERHEDEN - ACTIVISME - TERRORISME
Ontwikkelingen in de Surinaamse Gemeenschap in Nederland na 8 december 1982 30
"Doe Wat '83": voorbeeld van Internationalisering van "de Beweging" 38

BIJLAGE: De werkwijze van "Onkruit"

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht januari - maart 1983

I. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN
Het 28e CPN-Partijcongres 5
Trotskisme - Internationale Kommunistenbond 13

II. MINDERHEDEN - ACTIVISME - TERRORISME
De 16e zitting van de Palestijnse Nationale Raad 19

Subscribe to 1983