You are here

1981

Het actieblad Bluf! heeft in 1987 een groot gedeelte van de tekst van het 4e kwartaaloverzicht uit 1981 gepubliceerd. Een deel van de oplage is in beslag genomen op grond van aantasting van de staatsveiligheid. Daarop is een herdruk van deze publicatie op grote schaal verspreid.

kwartaaloverzicht oktober – december 1981
kwartaaloverzicht juli - september 1981
kwartaaloverzicht april - juni 1981
kwartaaloverzicht januari - maart 1981

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht oktober – december 1981

I. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
De "Satellietdiensten" in Nederland

II. ANTI-DEMOCRATI8CHE STROMINGEN
Het persbureau Novosti: instrument voor CPSU en KGB 7
Stroomversnellingen in de CPN 16
Op weg naar een progressieve meerderheid 22
CVC-top in Noordwijkerhout 26

III. MINDERHEDEN - ACTIVISME - TERRORISME
Anti-democratische ontwikkelingen binnen de antikernenerglebeweging 29
De Arabische Liga 40

IV. BEVEILIGING
Personele beveiliging 44

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht juli - september 1981

I. ACTIVITEITEN VAM BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
De voornaamste werkterreinen van KGB en GRÜ In bet Westen 1

II. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN
Het 10e congres van de Spaanse CP: Keus voor democratisch centralisme en manifestatie van tegenstellingen 8
De anti-kernwapencampagne van de CPN 15

III. MINDERHEDEN - ACTIVISME - TERRORISME
De Westmelanesische Triple Alliantie 20

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht april - juni 1981

I. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Russische roulette 1

II. AKTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN
De Westeuropese CP-en en de buitenlandse politiek van de Sovjet Unie 4
CPN - De partij blijft kritisch inzake Polen 8
CPN - De CPN in de verkiezingen . 12
CPN - CPN-ideologie ter discussie 21
De Socialistiese Partij 29

III. MINDERHEDEN - ACTIVISME - TERRORISME
Anarchisme 30

IV. BEVEILIGING
Verboden plaatsen 45

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht januari - maart 1981

I. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Ontwikkelingen in het Oostduitse inlichtingenwerk (II) 1

II. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN
Het 26e CPSU-congres: een manifestatie zonder hoogtepunten 4
CPN - Stellingname inzake Polen 13
Pro-Chinees communisme 32
Pro-Albanees communisme 37
Verkiezingen 39

III. MINDERHEDEN - ACTIVISME - TERRORISME
Het Rood Verzetsfront 50

Subscribe to 1981