You are here

1985

kwartaaloverzicht oktober – december 1985
kwartaaloverzicht juli - september 1985
kwartaaloverzicht april - juni 1985
kwartaaloverzicht januari - maart 1985

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht oktober – december 1985

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Redefectie
Spionage wereldwijd

II. Anti-Democratische Stromingen
Afsplitsingen binnen Westeuropees communisme
Verbond wordt partij
Anarchisme anno 1985

III. Minderheden
Molukkers
Surinamers

III. Politiek (gewelddadig) Activisme
Het Anti-militaristies Onderzoeks Kollektief (AMOK)
Comite Inzage Dossiers
Opleving van het Amsterdamse kraakactivisme

V. Terrorisme
Nederland: basis voor IRA-activiteiten
Bomaanslag op EL AL kantoor
Bomaanslag op het Bulgaars Verkeersbureau

VI. Diversen
Wetsvoorstel inzake Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

BIJLAGEN
Overzicht voornaamste gebeurtenissen op (politiek) actvistisch gebied – 1985

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht juli - september 1985

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Spionage in de BRD: recente ontwikkelingen
Spionage wereldwijd

II. Anti-Democratische Stromingen
Het twaalfde wereldjeugdfestival in Moskou
Rechts-extremisme
Trotskisme

III. Minderheden
De Molukse huurkwestie

IV. Activisme - Terrorisme
Anti Zuid-Afrika acties
Het actieblad BLUF
Anti-kernenergie beweging
Westeuropees terrorisme

V. Beveiliging
Beveiligingsbegeleiding van bezoekers van communistische landen

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht april - juni 1985

Toespraak van de Minister van Binnenlandse Zaken uitgesproken t.g.v. de receptie i.v.m. de lustrumviering van de BVD op 29 mei 1985
Toespraak H.BVD

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Spionage wereldwijd, tweede kwartaal 1985

II. Anti-Democratische Stromingen
China en het debat over vrede en ontwapening
De Sovjet-Unie en de Westerse vredesbewegingen
Trotskisme – internationaal en nationaal
Rechts-extremisme

III. Activisme - Terrorisme
Ontwikkelingen binnen het Nederlandse activisme
Westeuropees terrorisme

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht januari - maart 1985

I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Wetenschappelijk-technische spionage door de Poolse inlichtingendienst
Spionage wereldwijd

II. Anti-Democratische Stromingen
Ministerium für Staatssicherheit viert 35-jarig bestaan
Positie van de Orthodoxie in de CPN
Rechtsextremisme: De Centrumpartij, De Centrum-democraten, Vikingjeugd/Consortiumjongeren/Nederlands Herstel

III. Activisme - Terrorisme
Het Anti-Militaristies Onderzoeks Kollektief (AMOK)
Anti-kernenergie beweging
Opleving terrorisme in West-Europa

Subscribe to 1985