You are here

1989

kwartaaloverzicht oktober – december 1989
kwartaaloverzicht juli - september 1989
kwartaaloverzicht april - juni 1989
kwartaaloverzicht januari - maart 1989

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht oktober – december 1989

I. INTERNATIONALE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN
De omwenteling in de DDR: een tussenbalans

II. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Oosteuropese spionage in een veranderende politieke context
Erwin van HAARLEM. Een "Illegal" van de Tsjechoslowaakse Inlichtingendienst

III. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN

IV. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME
De anti-imperialistische stroming binnen de Nederlandse politiek activistische Beweging
Kraakactivisme. Ontruiming Tesselschadestraat, Amsterdam
Samenwerkingsverband MARINEE
Actiecomité SHELL uit Zuid-Afrika (SUZA)

V. TERRORISME
RAF aanslag op de president van de Deutsche Bank
Ontwikkelingen in de dissidente Palestijnse organisaties

VI. MINDERHEDEN
Grote onrust bij Surinaams verzet

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht juli - september 1989

I. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Spionage Wereldwijd
DDR-lnllchtlngenactiviteiten

II. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN
13e Wereldjeugdfestival In Pyongyang onoverzichtelijk en verdeeld
De betekenis van de Tweede Kamerverkiezingen voor extreem links en rechts
III. VRIENDSCHAPSVERENIGINGEN
Vriendschapvereniging Nederland-DDR in problemen

IV. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME
Activistisch verzet tegen genetische manipulatie
North Atlantic De-Fence Movement
European Festivities
Festival "Europa tegen de stroom in"

V. TERRORISME
De Palestijnen in Nederland

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht april - juni 1989

I. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Spionage wereldwijd
Reacties van de Chinese geneenschap in Nederland op de gebeurtenissen in China

II. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN
Opzienbarende parlementsverkiezingen in Polen
Is de revolutie dood?, of hoe een Nederlandse ml-splinter het perspectief op de proletarische revolutie ziet

III. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME
Het actieblad "De Zwarte"

IV. TERRORISME
P.I.R.A.
Na de RAF-hongerstaking
Ontwikkeling van de anti-imperialistische stroming in Nederland

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht januari - maart 1989

I. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Spionage wereldwijd
Glasnost, Perestroika en spionage

II. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN
Het Westeuropese communisme in de jaren '80

III. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME
Internationaal AKB-congres
North Atlantic De-Fence Movement
Anti-militaristen en Wintex-Cimex '89

IV. TERRORISME
RAF-hongerstaking
Fraude-zaak in "anti-impi"-kring
Islamitisch Fundamentalisme in Nederland

Subscribe to 1989