You are here

1961

De voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, stelde in de jaren zestig elke maand rapporten op met daarin hun visie op en analyse van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In bijna alle rapporten is ook een agenda, een overzicht van de stakingen en een overzicht van reizen van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten uit of naar Nederland (ook wel overzicht buitenlandse reizen genoemd) opgenomen.

maandoverzicht december 1961
maandoverzicht november 1961
maandoverzicht oktober 1961
maandoverzicht september 1961
maandoverzicht juli en augustus 1961
maandoverzicht juni 1961
maandoverzicht mei 1961
maandoverzicht april 1961
maandoverzicht maart 1961
maandoverzicht februari 1961
maandoverzicht januari 1961

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1961

I. Communisme Internationaal
De hernieuwde aanvallen op de anti-partijgroep in de CPSU 1
Openlijke discriminatie van Worosjilow 2
Reacties van buitenlandse zusterpartijen 8

II. Activiteiten van de CPN
De partijlijn in 1961 10
Verhouding tot andere politieke groeperingen 12
Interne situatie van de CPN 13
De partijinstellingen 18

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De "vredesbeweging" in 1961 20
Jeugd- en vrouwenbeweging; voormalig verzet 23

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
De communistische vakbeweging; achtergronden in 1961 27
Agitatie tegen het loonbeleid 29
Het 5e WVV-congres te Moskou 29

V. Overige groeperingen
De Socialistische Werkers Partij in 1961 32
Anti-atoombommanifestaties in 1961 35
Hinag 36

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1961

I. Communisme Internationaal
Open conflict tussen CPSU en Albanese leiders 1
Chinees protest op XXIIste partijcongres in Moskou 1
Pospjelow over de voorgeschiedenis 3
Verklaring centraal comite Albanese Arbeiderspartij 4
Kozlov over dreigend isolement van Albanie 8

II. Activiteiten van de CPN
De Waarheid-berichtgeving inzake het Sowjet-Russische partijcongres 9
Commentaar van partijsecretaris De Groot 12
Verklaring CPN/PKI over "West-Irian" 13
De anti-"Hinag"-acties

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Reorganisatie Mederlandse Vredesraad 16
Jeugdbeweging en Algerije 1?
"Nederland-USSR"; nieuwe vacantiereizen naar landen van Sowjetbloc 19

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Het loonbeleid 20
Afvaardiging 5e WVV-congres 22

V. Overige groeperingen
SWP-critiek op huidige destalinisatie 24
Jeugddemonstraties tegen kernbewapening 26

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1961

I. Communisme Internationaal
Polen contra "het Duitse gevaar" 1
Voortschrijdende decentralisatie in Polen 3
De positie van de Pax-beweging 5

II. Activiteiten van de CPN
Resolutie partijbestuur 8
Lof voor Chroests jow's leiderschap 9
De CPN en de Goloeb-affaire 11

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De Sow jet-Russische kernproeven, nieuwe zorgen voor de "vredesstrijders" 14
Overleg ANJV met Belgische jongeren 15
"Verenigd Verzet" contra "Hinag" 17
Russische taallessen 18

IV. Communistische activiteiten in het bedrijf eleven
Het WVV - zijn verhouding tot "oude" EVC en Centrum 19

V. Overige groeperingen
Het Internationaal Contact Bulletin 21
Voortgezette anti-atoombom demonstratie 23

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1961

I. Communisme Internationaal
De herziening van de CPSU-statuten. 1
"Democratisering" van de lagere partijregionen 3

II. Activiteiten van de CPN
De kwestie-Berlijn als hoofdbestanddeel der communistische agitatie 7
"Waarheid"-werfactie 1960/1961 afgesloten met negatief resultaat 9
Buitenlandse reizen van vooraanstaande CPN-ers 10
De "zaak-Kistemaker" 11

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De Wereldvredesraad vergaderde in Oost-Berlijn; NVR mede vertegenwoordigd 13
CPN ontstemd over "halfbakken gedoe" in de Nederlandse Vredesraad 15.
ANJV contra langere diensttijd 15

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Bijeenkomst van het Wereldvakverbond in Oost-Berli jn gehouden 18
"Neutraliteits-acties" van CPN-leden/bedrijfsarbeiders 19

V. Overige groeperingen
Laveren van de SWP inzake Berlijn 21
Pacifisten en links-socialisten contra Sowjet-Russische kernproeven 23
De organisatie van oud-politieke delinquenten 24

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1961

I. Communisme Internationaal
Het ontwerp-partijprogram van de CPSU 1
Revolutie-recepten 3
Geen religie paragrafen zoals in 1919 5

II. Activiteiten van de CPN
Districtsconferenties snel afgedaan 8
Paul de Groot geinterviewd 9
Propaganda-leuzen en "neutraliteit" 11

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Het Internationaal Christelijk Vredescongres te Praag 14
Wereldjeugdforum 1961 16
Winter campagne ANJV 17

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Het komende 5e WVV-congres 20

V. Overige groeperingen
PSP tegen samengaan met SWP 22
Nieuw SWP-aanbod aan de pacifistische socialisten 2k

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1961

I. Communisme International
Het komende partijcongres van de CPSU 1
Schema: Organisatie en Partijapparaat 3
Het functioneren van de afdelingen bij net centraal comité 4

II. Activiteiten van de CPN
Samenstelling dagelijks bestuur en secretariaat 7
Commentaar op de arbeid van het parlement 8
Dood van ir. S.J. Rutgers 9

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Dachau en het voormalige communistische verzet 11
Europese vredesconferentie te Oslo 12

IV. Communistisehe activiteiten in het bedrijfsleven
Verkiezing ondernemingsraad NDSM - succes voor de "vrije lijst" 145
Stakingen in de havens van Amsterdam en Rotterdam 16

V. Overige groeperingen
SWP-commentaar op CPN-congres 19
Bijval uit Nederland voor protestmars Amerikaans comité van pacifisten 20

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1961

I. Communisffie Internationaal
De Spaanse Communistische Partij 1
De Amnestiecampagne 4

II. Activiteiten van de CPN
De 1 mei-viering 7
Het 20e partijcongres 7
Verkiezing nieuw partijTestuur 10

III. Activiteiten van de Communistische hulporganisaties
Comm. actie tegen Comite Proces Eichmann 12
De Pinkster-protestfietstocht (Volkel-Amsterdam) 13

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Conferentie Wenen over 40-urige werkweek 16
Protesten tegen weigering 5-daagse werkweek 18

V. Overige groeperingen
De 1 mei-viering van de SWP 20
SWP-kritiek op het sectarisme-stalinisme in de CPN 20
Het Internationaal Contact Bulletin 22
Amerika-Europa mars, San Francisco-Moskou 24

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1961

I. Communisme Internationaal
Moeilijkheden in de leiding van de Fransche Communistische Parti j 1
Casanova en Servin politiek onttroond 3

II. Activiteiten van de CPN
Discussiegrondslag voor het 20ste partijcongres (Pinksteren 1961) 8
Zorgen voor de stembus-strijd in 1962 9
Rivaliteits-acties contra SWP en PSP 11

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De vredesbeweging en het anti-kolonialisme 14
Pinksterfietstocht contra opslag kernwapens 16
De concentratiekamp-commite's en de communisten 17

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
De Groot adviseert adspirant-NVV ers 19
Omvang en distributie van de "Centrum-bladen" 19

V. Overige groeperingen
Samenwerking rond proces-Eichmann 21
Anti-atoombom-mars met Pasen jl. 22

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1961

I. Communisme Internationaal
Het ontstaan van de Albanese volksdemocratie 2
Hodzja's anti-Joegoslavisohe campagnes 3
Het IVde Albanese parti jcongres 6

II . Activiteiten van de CPN
Mutatie districtsleiding Amsterdam 9
Paul de Groot contra de FSP 10
Nogmaals de Februari-staking 13

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Nieuw ANJV-orgaan 14
"Nederland-USSR" als cultureel bemiddelaar 16
Amnestie-campagne voor Spaanse politieke gevangenen 17

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Relatie WVV-communistische vakbeweging in Naderland 19

V. Overige groeperingen
De SWP streeft naar samenwerking met de PSP 22
Anti-atoombommars 27

VI . Vreemdelingen
Sowjet-Eussen e.a. in Nederland 25

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1961

I. Cpmmunisme Internationaal
De Verklaring van Moskou 1960 - de regeling der onderlinge partijrelaties 2
Het overleg tussen de CP-en 4
Nieuwe Europese conferentie van CP-en in 1961 8

II. Activiteiten van de CPN
Bedrijfsgroepen in plaats van bedri jfsafdelingen 9
Gunstige exploitatie van het complex Felix Meritis 11
Februari-staking herdacht 13

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Vredesbeweging - de voortgezette strijd tegen de kernbewapening; het Engelse voorbeeld 15
Nationale conferentie Verzetsbeweging 16

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Toegenomen CPN-bemoeienis met de bedrijfsgroepen 18

V. Overige groeperingen
RCP en Vierde Internationale 21
Niet-communistische vredesacties 22

Inhoudsopgave maanoverzicht januari 1961

I. Communisme Internationaal
De conferentie van november 1960 der 81 CP-en 1
Hoofdkenmerken der Moskouse Verklaring 2
De "nationale democratische staat" 5

II. Activiteiten van de CPN
Partijbestuurszitting van januari 1961 8
Gewijzigde herdenking van de Februari-staking 10

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Vredesbeweging in het spoor van de jongste Oproep van Moskou tot alle volkeren 14
Nieuw ANJV-bestuur 16

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Huidige positie van de "oude" EVC 19

V. Overige groeperingen
Het communistische stempel van de Socialistische Werkers Partij 23
Extreem-politieke meningen binnen de Pacifistisch Socialistische Partij 24

Subscribe to 1961