You are here

1963

De voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, stelde in de jaren zestig elke maand rapporten op met daarin hun visie op en analyse van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In bijna alle rapporten is ook een agenda, een overzicht van de stakingen en een overzicht van reizen van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten uit of naar Nederland (ook wel overzicht buitenlandse reizen genoemd) opgenomen.

maandoverzicht december 1963
maandoverzicht november 1963
maandoverzicht oktober 1963
maandoverzicht september 1963
maandoverzicht juli en augustus 1963
maandoverzicht juni 1963
maandoverzicht mei 1963
maandoverzicht april 1963
maandoverzicht maart 1963
maandoverzicht februari 1963
maandoverzicht januari 1963

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1963

I. Communisme Internationaal
De verdeeldheid van de communistische beweging 1
1963 toonde een vrijwel openlijke strijd om de hegemonie 10

II. Activiteiten van de CPN
De partij in het verkiezingsjaar 1963 12
Eenheidspolitiek vanuit de communistische minderheidspositie 14
De CPN en het conflict Moskou/Peking 17
Organisatieproblemen en geldzorgen 20

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De internationale "vredeskrachten" 24
Peking contra WVR-leiding 25
Ontwikkeling in andere internationale "mantels" 26
Voor Nederlandse Vredesraad geen rooskleurig 1963 28
De Budelcampagne en de communisten 29

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
De geblokkeerde weg naar het NW en het vraagstuk van de ongeorganiseerde oud-EVC'ers 31
De actie-comitê's in 1963 32
Het WVV in een crisis-periode 35

V. Andere Groeperingen
De gang van zaken in de SWP gedurende het nu afgelopen jaar 36
"Eurodivisie Nederland" niet levensvatbaar 37
Voormalig "Jong Europa" werd Europafront 39

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1963

I. Communisme Internationaal
De dictatuur van het proletariaat
Historische vormen van deze dictatuur in de Sowjet-Unie en elders
Moeilijkheden bij de praktische toepassing

II. Activiteiten, van de CPN
De eenheidspolitiek en haar aanknopingspunten
Herdenking van de Oktoberrevolutie 1917
De geldzorgen van de partij en haar pers
De CPN wil een steviger aanpak in de agrarische sector
Waarheid-commentaar op de dood van president Kennedy

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Voortdurende tweedracht in de internationale vredesbeweging
Chinees Kennedy-incident
Protestmars van jongeren tegen voorgenomen executie van Amerikaanse negerjongen

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Propaganda voor uitkering ineens over 1963
WVV contra Chinese opvattingen

V. Andere groeperingen
PSP-bemoeienis met de loonstrijd
De trotskisten en het geschil Moskou/Peking

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1963

I. Communisme Internationaal
De destalinisatie en het grschil Moskou/Peking 1
Adviezen van communistisch China in 1956 3
Recente Chinese publicatie "Over de kwestie Stalin" 4
Chroestsjow kameraad of vijand? 8

II. Activiteiten van de Communistische Partij van Nederland
De loonstrijd als kapstok voor "eenheid van actie" 9
Het geslaagde Waarheid-festival 1963 10
Het bezoek van de PCF-delegatie aan de CPN 11
Betekenis van het gemeenschappelijk uitgegeven communiqué 12
Bijzonderheden over de hernieuwde scholing 15

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Het komende WVR-beraad te Warschau 17
Landelijk opinie-onderzoek Nederlandse Vredesraad 1?
Nieuw kaderblad van het ANJV 18
De voormalige verzetsstrijders; internationale en nationale besprekingen 19
Sowjet-Russische toeristen in Nederland 20

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
De onrust in de havens 22
Demonstratie van bouwvakarbeiders e.a. 24

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1963

I. Communisme Internationaal
Reacties van communistisch geregeerde landen in Europa op het Chinees-Russische geschil 1

II. Activiteiten van de Communistische Partij van Nederland
De discussie over het geschil Moskou/Peking 9
Het contact met grote westerse zusterpartijen 10
Financiële positie van de CPN 14

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Verweer WVR-voorzitter tegen Chinese uitspraken 15
Propaganda Nederlandse Vredesraad voor niet-aanvalsverdrag 16
NVB-kritiek op gebeurtenissen in Moskou 17

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
De strijd om hogere lonen 19
Arbeidsonrust in Amsterdamse haven 21
"Nationaal loonappèl" der communisten vervroegd gehouden 22

V. Andere groeperingen
Voortgezette SWP-agitatie tegen De Groot 23
Onafhankelijke internationale vredesbeweging 24
"Comité 1963 voor de Vrede" contra Volkelcomité 25

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1963

I. Communisme Internationaal
De brief van 14 juni 1963 van het centraal comité der CP-China
Tegenstrijdige stellingname Peking/Moskou

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
Partij-commentaren op de Kabinetsformatiepogingen
Opmerkelijke uitspraken van Paul de Groot t. a. v. geschilpunten in de internationale communistische beweging
Hernieuwde propaganda onder studenten en scholieren

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Wereldvredesraad contra Chinees-communistische beschuldigingen
De Nederlandse Vredesraad en de Kernstopconferentie
Het geschil Moskou-Peking en het 5e IDVF-congres
Het proces in de DDR tegen Dr» Globke, steun van "Verenigd Verzet 1940-1945"

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Het ledenverloop van do "plaatselijke bedrijfsbonden"
Enkele arbeidsconflicten
Zwenkend standpunt t. a. v. het euvel van de "koppelbazen"

V. Andere Groeperingen
Reactie van de SWP op een rede van de CPN-voorzitter
Bijstand aan Algerije, internationale conferentie
Zevende wereldcongres Vierde Internationale

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1963

I. Communisme Internationaal
Tsjechoslowakije en de trage destalinisatie 3
Stellingname van Slowaakse communisten tegen Praag 7
Alsnog zelfkritiek CP-Slowakije 9

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
Partijbestuurszitting eind mei jl. 10
Aanhoudend streven naar bondgenootschap met de socialisten 11
Het "onafhankelijk" oordeel van de CPN-leiding 14

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De malaise in de Nederlandse Vredesraad; pogingen der partijleiding tot reactivering 18
Rumoer op internationaal vrouwencongres in Moskou als gevolg van Chinese stellingname 20
Toespraak NVB-delegatieleidster op dit 5e IDVF-congres 20

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
De onbevredigende resultaten van het "bedrijfs- en vakverenigingswerk" 22

V. Andere groeperingen
SWP-brief tegen het "Stalinisme in de CPN" 26
"Het Comité 1963 voor de Vrede" 27

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1963

I. Communisme Internationaal
De CP-India tussen Moskou en Peking
Chinees partijblad valt nationalistische vleugel der Indiase communisten heftig aan

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De Groot en het stembus-succes der Italiaanse communisten
De jongste verkiezingsresultaten van de CPN

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Amnestiebewegingen
Het Volkel-protest van Pinksteren 1963

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Ondernemingsraadverkiezingen
Activiteiten van het Wereldvakverbond

V. Andere groeperingen
De PSP en de Kamerverkiezingen 1963

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1963

I. Communisme Internationaal
De verstoorde eenheid en de gewijzigde verhoudingen tussen de CP-en 1
Naar een nieuwe conferentie van alle marxistischleninistische partijen? 3

II. Activiteiten van de Communistische Partij van Nederland
Slotfase CPN-verkiezingscampagne 9
De partij en de agrarische problemen 11
Reacties op twee congressen van zusterpartijen 13

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De Pinkster-protestfietstocht van ANJV c.a. 15
Budel-actie en Parlement 16
Sowjet-Russen op Texel 17

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Eenheidslijst en Vrije lijst bij de gehouden verkiezingen voor ondernemingsraden 18

V. Andere Groeperingen
SWP-stembusadvies 20
Paasmarsen in Groningen en Den Haag 21

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1963

I. Communisme Internationaal
Joegoslavië sedert 1948
Het beleid van Tito en het conflict Moskou-Peking

II. Activiteiten van de CPN
Overleg in Brussel en partijkoers inzake EEG
De Finsterwolde-zaak
Conservatoir beslag op "Felix Meritis"

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
WVR- presidiumzitting te Malmö
ANJV-deelname aan beraadslagingen in Boedapest
De Amsterdamse demonstratie tegen "Budel"

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
De bonden der voormalige EVC-1958

V. Andere groeperingen
Oprichting van een internationale confederatie voor ontwapening en vrede

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1963

I. Communisme Internationaal
Het kernprobleem van oorlog en vrede in het voortgaande dispuut tussen Moskou en Peking
De solidariteit met de "onderdrukte volkeren" en het coëxistentie-beleid; omkering van prioriteiten

II. Activiteiten van de CPN
De strijd tegen de Europese integratie
De februari-staking van 1941 - Communistisch defile duurde circa twee uur
De campagne voor de Kamerverkiezingen van mei a.s.
Bestuursverkiezingen brengen geen opvallende verjonging van het districtskader met zich mee

III. Activiteiter. van de communistische hulporganisaties
De anti-kernwapencampagne e.i de komende Volkelfietstocht
Accentverlsgging in de internale beweging van oudverzetsstrijders

IV. Communistische activiteiten in hefc bedrijfsleven
Het WVV en de Euromarkt
Zeifbesturende vakorganisaties in internationaal verband

V. Andere groeperingen
Visie van enkele SWP-bestuurders op agitatie-mogelijkheden binnen de CPN
Cuba en de PSP

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1963

I. Communisme Internationaal
Het Chinees-Indiase conflict en de Cuba-crisis 1
Verder verscherpte Chinees/ Albanese aanvallen 2
Vier communistische partijcongressen 3
"Prawda" openlijk contra CP-China 9

II. Activiteiten van de CPN
Lof voor de "vredespolitiek van de Sowjet-Unie" 10
Ontwikkeling eenheidspolitiek 11
Verkiezingsprogram en -manifest van de partij 13

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De "Budel-actie" achter de schermen geleid door "Verenigd Verzet 1940-1945". 16

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Agitatie in "contractloze" periode 20
Vorstverlet en demonstrerende bouwvakarbeiders 21

Subscribe to 1963