You are here

1968

De voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, stelde in de jaren zestig elke maand rapporten op met daarin hun visie op en analyse van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In bijna alle rapporten is ook een agenda, een overzicht van de stakingen en een overzicht van reizen van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten uit of naar Nederland (ook wel overzicht buitenlandse reizen genoemd) opgenomen.

maandoverzicht december 1968
maandoverzicht november 1968
maandoverzicht oktober 1968
maandoverzicht september 1968
maandoverzicht juli en augustus 1968
maandoverzicht juni 1968
maandoverzicht mei 1968
maandoverzicht april 1968
maandoverzicht maart 1968
maandoverzicht februari 1968
maandoverzicht januari 1968

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1968

I. Communisme Internationaal
Autonomie en Internationalisme

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN en de internationale communistische beweging
De CPN op sociaal-economisch terrein
Kwestie Tsjechoslowakije
De CPN en de studenten
Het partij-apparaat van de CPN
De pro-Chinese oppositie
De pro-Russische oppositie

III. Activiteiten van de communistische frontorganisaties
De communistische frontorganisaties in 1968,
de tendens voor 1969
Ontwikkeling in de Jeugdbeweging
Ontwikkeling in de Vrouwenbeweging
Ontwikkeling in de Vredesbeweging
Ontwikkeling in de Verzetsbeweging
Ontwikkeling op Cultureel gebied

IV. Andere groeperingen
De "anderen" in 1968, tendens voor 1969
De ontwikkeling in het jongerenradicalisme
Ontwikkeling in de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP)
Ontwikkeling in het links-socialisme
Ontwikkeling in het Nederlands trotskisme
Ontwikkeling in het anarchisme
Ontwikkeling in het rechts-extremisme

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1968

I. Communisme Internationaal
De PCI en de PCF in de kwestie Tsjechoslowakije 1

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
Landelijke demonstratie tegen NAVO-bewapening 10
Tjalle Jager 11
Toenemende kritiek van de CPN op het NVV 12
Landelijk loonmanifest CPN 14
Bouwvak Amsterdam 14
Gemeenteraadsverkiezingen in Veendam en Stadskanaal 15

III. Activiteiten van de communistische frontorganisatiea
NSR-contact met Roemenië 17
Landelijke krantenconferentie NVB 18
"Nederland-USSR" doorbreekt stilzwijgen 19

IV. Andere organisaties
Nasleep anti-Mexico-activiteiten 21
Het 10e SVB-congres 22
en diens oproep tot revolutie 24
De PSP en de "linkse concentratie" 25
18e Pugwash-conferentie 26
Het Angola-comité 27

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1968

I. Communisme Internationaal
Herstel van de "normale" toestand in Tsjechoslowakije 1

II. Activiteiten van de Communistische Partij van Nederland
Protesten tegen executies Indonesische communisten 11
De CPN en de Deutsche Kommunistische Partei 12
Geen Vietnamezen op het "Waarheid"-festival 14
Houding van de CPN t.a.v. de studenten-vonnissen te Amsterdam 15
CPN-activiteiten op sociaal-economisch gebied 15

III. Activiteiten van de communistische frontorganisaties
Reacties communistische verzetsbeweging op inval in Tsjechoslowakije 20
Crisis in de Praagse Christelijke Vredesconferentie 21
De Unie van Sowjet-vriendschapsverenigingen 22

IV. Andere organisaties
Studentenradicalisme 24
Het 8e SJ-congres 28
Rechtsextremisme (VRO en "Were Di") 29

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1968

I. Communisme Internationaal
Dynamiet onder de "Brug tussen Oost en West": Tsjechoslowakije

II. Activiteiten van de Communistische Partij van Nederland
De CPN en de kwestie Tsjechoslowakije
Reacties van de pro-Chinese en pro-Russische oppositie
De CPN protesteert tegen het "generaalsbewind" in Indonesië
Reacties van CPN-leden op het standpunt van de partij inzake de kwestie Tsjechoslowakije
De positie van de CPN i.v.m. de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije
De activiteiten rondom de staking bij scheepswerf Verolme
Waarheidsfestival 1968

III. Activiteiten van de communistische frontorganisaties
Reacties op de inval in Tsjechoslowakije

IV. Andere organisaties
Reacties op de inval in Tsjechoslowakije
Moeilijkheden bij rectoraatsoverdrachten
Politeia als revolutionaire voorhoede van de SVB
SJ-actie tegen Taptoe Delft
Internationaal anarchistisch congres

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1968

I. Communisme Internationaal
MAO, de dwaze oude man 1

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN en de kwestie Tsjechoslowakije 13
Geen communieten in metaalbedrijfsbond NVV 17
Electorale winst in Bellingwedde 18
Het rapport van de commissie Cals 18
De CPN en de defensienota 20

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Het IXe Wereldjeugdfestival 22
ANJV-winterprogramma 26
Derde zitting Berlijnse Conf.v.Katholieke Christenen 27

IV. Andere groeperingen
Studentenactiviteiten 30
Nationaal Comité Vietnam 35
Internationale werk- en scholingskampen op Cuba 35
Trotskisme: Verenigd Front tegen de onderdrukking 37
Reacties op de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije 38

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1968

I. Communisme Internationaal
Zware dagen voor de PCF 1

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De houding van de CPN t.a.v. de rol van de PCF in de Franse révolte 11
Communistische agitatie op sociaal-economisch gebied 15
Tussen Marx en Marcuse 15

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Conferentie te Helsinki over erkenning van de DDR 17
De ANJV-pinkstertocht 19
Polen probeert Nederlandse publieke opinie te sussen 20
Politiek commentaar van 22

IV. Andere groeperingen
Het conflict in de PSP 24
Pogingen tot agitatie rond de NAVO-taptoe 27

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1968

I. Communisme Internationaal
Onlusten en Machtsstrijd in Polen 1

II. Activiteiten van de Communistische Partjj Nederland 1 Mei 13
Verzet tegen het sociaal-economisch regeringsbeleid 14

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Perikles en de recente studentenactiviteiten l?
Het ANJV en het Wereldjeugdfestival 19
Nederlandse Sachsenhausen Vriendenkring 20
Conferentie over erkenning van de DDR in Helsinki 21

IV. Andere groeperingen
Ontwikkelingen in de studentenwereld 23
Comité van solidariteit met Cuba 29
Internationaal anarchistisch congres 31
Vervalsing van "The Northlander" 33

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1968

I. Communisme Internationaal
De Revolutie in Tsjechoslowakije 1

II. De activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN en de andere communistische partijen 12
De eenheidspolitiek van de CPN 13
De moord op Martin Luther King 15

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Vereniging voor Culturele Uitwisseling (VCU) heropgericht 17
De 3e Praagse al-Christelijke Vredesconferentie 19

IV. Andere groeperingen
Ontwikkelingen in de kwestie Vietnam 22
Politiek congres van de SJ 25
ABC-NAVO verzetsmars 1968 26
Paasmars 1968 27
De anti-NAVO-mars van de WRI gaat niet door 27
Demonstratie tegen het Griekse bewind 28

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1968

I. Communisme Internationaal
De consultatieve conferentie van Boedapest 1

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De houding van de CPN t.a.v. de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije en Polen 10
Het bedrijfs- en vakbondswerk van de CPN 12
Royementen 13
Stakingen en acties bij Amsterdamse bouwbedrijven 13
De sluiting van strokartonfabrieken in Groningen 17

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Het IXe Wereldjeugdfestival 19
De ANJV-Pinkstertocht 21
WVR en ICDP in anti-NAVO-coalitie 22
Vakantie-reizen naar de Sowjet-ünie voor Russisch studerenden 24

IV. Andere groeperingen
Manifestatie ttvoorhoede11-jeugdorganisaties in West-Berlijn 25
Grondraadsverkiezingen 1968 : 27
1-Mei-groep 28

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1968

I. Communisme Internationaal
Finland tussen Oost en West 1

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN en de Conferentie van Boedapest 11
Herdenking van de Februari-staking 12
De situatie rond de nieuwe CAO's 14

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
VCU-reisdienst heropgericht 19
De FIR en de Europese veiligheid 19
"Westeuropese conferentie voor Spanje" 21
Rumoer rond het Nederlands Auschwitz Comité 22

IV. Andere groeperingen
Anti-NAVO-mars van de WRI 24

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1968

I. Communisme Internationaal
Tsjechoslowakije: einde van het tijdperk Novotny 1

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
Het nieuwe dagelijkse bestuur van de CPN 9
De CPN gaat niet naar Boedapest 10
Waardering van de CP-Israel voor de CPN 11
De CPN en de nieuwe CAO's 12

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Vietnamweek ANJV 15
Tsjechische "vredesdelegatie" in Nederland 16

IV. Andere groeperingen
Oprichting Nationaal Comité Vietnam 18
Manifestatie "voorhoede"-jeugdorganisaties in West-Berlijn 19
ABC/NAVO-verzetsmars 1968 20
Discussie over de stellingen van de PSP 20

Subscribe to 1968