You are here

1969

De voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, stelde in de jaren zestig elke maand rapporten op met daarin hun visie op en analyse van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In bijna alle rapporten is ook een agenda, een overzicht van de stakingen en een overzicht van reizen van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten uit of naar Nederland (ook wel overzicht buitenlandse reizen genoemd) opgenomen.

maandoverzicht december 1969
maandoverzicht november 1969
maandoverzicht oktober 1969
maandoverzicht september 1969
maandoverzicht juli en augustus 1969
maandoverzicht juni 1969
maandoverzicht mei 1969
maandoverzicht april 1969
maandoverzicht maart 1969
maandoverzicht februari 1969
maandoverzicht januari 1969

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1969

I. Communisme Internationaal
De Griekse Communistische Partij (KKE) 1

II. De activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN zoekt toenadering tot Moskou 15
De CPN en de "eenheid van links" 17
De Waarheid en andere partijperiodieken 18
De verhouding van de CPN t.o.v. gastarbeiders 19
De CPN op sociaal-economisch terrein 20
Het pro-Chinese communisme in Nederland 21

III. Activiteiten van de communistische frontorfianisaties
Uitwerking van de "autonomiepolitiek" van de CPN in de verschillende frontorganisaties 24

IV. Andere groeperingen
Rechtsextremisme: Dietse Solidariteits Beweging 28

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1969

I. Communisme Internationaal Blz»
Noord-Vietnam na het overlijden van Ho Chi Minh 1

II. De activiteiten van de Communistische Partij Nederland
Discussiegrondslag voor het 23e CPN-congres 11
Nieuwe CPN-afgevaardigde in de Eerste Kamer 12
De communistische agitatie in het bedrijfsleven 13

III. Activiteiten van de communistische Frontorganisaties
Liquidatie Nederlandse Vredesbeweging 16
Vereniging "Nederland-USSR" en reisbureau "Vernu" 16
Het ANJV 17

IV. Diversen
Het anti-NAVO-congres te Amsterdam 18
Roemeense spionage tegen de NAVO 23

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1969

I. Communisme Internationaal
Van Praagse lente tot Praagse herfst 1

II. De activiteiten van de Communistische Partij Nederland
Eerste publicatie politiek-wetenschappelijk CPN-instituut 12
Demonstratie op k oktober 13
"De Waarheid" 14
De staking in de strokartonindustrie 13
Cursus MLCN 17

III. Activiteiten van de communistische Frontorganisaties
Verval van de Nederlandse Vredesbeweging 19

IV. Andere groeperingen
Anarchisme 22

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1969

I. Communisme Internationaal
De Brezhnew-doctrine en haar effect 1

II. De activiteiten van de Communistische Partij Nederland
Organisatorische besluiten van de CPN-leiding 10
Landelijke demonstratie van de CPN op 4 oktober 11
Partijcomité's 12

III. Activiteiten van de communistische Frontorganisaties
Jubileum "Jeugd" 16
Nederlandse deelneming aan bezoek WFSW-delegatie aan Noord-Vietnam 17

IV. Andere groeperingen
Bijeenkomst van de "Northern League" 19
"Were Di" 19
"Links Nederland" 20

V. Diversen
De Palestijnse guerrilla-beweging 22
De Russische emigranten in Nederland 27

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1969

I. Communisme Internationaal
De derde Moskouse Wereldconferentie 1

II. Activiteiten van de communistische partij Nederland
Financiële campagne 15
De pro-Chinese groeperingen in Nederland 16

III. Activiteiten van de communistische frontorganisatiee
De Vereniging "Nederland-USSR" 19

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1969

I» Communisme Internationaal
Het IXe Partijcongres van de Chinese Communistische Partij 1

II. De activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN en de communistische conferentie te Moskou 11
De CPN en de studentenacties 14
De CPN en de kwestie Curaçao 16
De sociaal-economische agitatie van de CPN 17
De "anti-stakingswet-actie" 18
Echec "Vrije Lijst" bij NDSM 19

III. Activiteiten van communistische Frontorganisaties
De communistische jeugd en de eenheid 21

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1969

I. Communisme Internationaal
De communistische wereldconferentie en de communistische eenheid 1

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN gaat niet naar Moskou 14
De 1-meiviering en de eenheidspolitiek 15
De CPN en de bezetting van het "Maagdenhuis" 18
Plan 2000 20

III. Activiteiten van de communistische frontorganisaties
Pinkstermanifestatie ANJV 22
Stertocht NVB 24
Bezoek van delegatie Zuidvietnamees Bevrijdingsfront 24

IV. Andere organisaties
Bezetting van het "Maagdenhuie" - Relatie studenten-SJ 26
Congres "Links Nederland" 28
Dienstweigering in beweging 30

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1969

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1969

I. Communisme Internationaal
Het trotskisme

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De instelling van de commissie "politieke oriëntatie"
CPN-agitatie rond huurverhoging in Amsterdam
De CPN en de internationale communistische discussie
35 jaar Pegasus

III. Activiteiten van communistische frontorganisaties
Internationale Vrouwendag
"Bulletin tegen fascisme en rassenwaan"
Voorbereiding Paas-congres en Pinkstertocht ANJV

IV. Andere organisaties
Activiteiten van de SJ
Door PSP georganiseerde studieconferentie over "Geweld in de Samenleving"
De Sjaioom-groep

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1969

I. Communisme Internationaal
Neo-stalinistische tendensen in de Sowjet-Unie 1

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
Toenadering tot Moskou 8
De CPN en de herdenking van de Februaristaking 9
De QPN op sociaal-economisch terrein 11
Kort geding tegen CPN-statenlid 12
De Waarheid en de onthullingen over de politionele acties 14
De CPN en de gebeurtenissen in Suriname 15
Demonstraties tegen afkondiging van de noodtoestand in Spanje 16

III. Activiteiten van de communistische frontorganisaties
De zaak van de vriendschap met de Sowjet-Unie 18
Dialoog: van tweespraak naar tweespalt 19

IV. Andere groeperingen
Nieuws uit de studentenbeweging 22
Het tweede SBO-congres 2k

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1969

I. Communisme Internationaal
Een gedacht enwereld in beweging 1

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN zoekt toenadering tot Moskou en Peking 11
Het vijftigjarig bestaan van de CPN 12
De CPN op sociaal-economisch terrein 13
Het plan 2000 16

III. Activiteiten van de communistische frontorganisaties
Het "Program van de jeugd" van het ANJV 19
De Vereniging "Nederland-USSR" 21

IV. Andere organisaties
Nieuws uit de studentenbeweging 22
Studieconferentie van de PSP 27
Opheffing van het trotskistische blad "Links" 30
Weer een nieuwe rechtse partij? 31

Subscribe to 1969