You are here

1967

De voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, stelde in de jaren zestig elke maand rapporten op met daarin hun visie op en analyse van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In bijna alle rapporten is ook een agenda, een overzicht van de stakingen en een overzicht van reizen van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten uit of naar Nederland (ook wel overzicht buitenlandse reizen genoemd) opgenomen.

maandoverzicht december 1967
maandoverzicht november 1967
maandoverzicht oktober 1967
maandoverzicht september 1967
maandoverzicht juli en augustus 1967
maandoverzicht juni 1967
maandoverzicht mei 1967
maandoverzicht april 1967
maandoverzicht maart 1967
maandoverzicht februari 1967
maandoverzicht januari 1967

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1967

I. Communisme Internationaal
Strijd om de Derde Wereld 1

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederlsmd
Vier jaar na het 21e CPN-congres 12
De nationale activiteiten van de CPN 13
Verkiezingen in 1967 14
De verdediging van de democratie 15
De CPN en de "eenheid van links" 15
CPN-activiteiten op sociaal-economisch terrein 17
Communisten in de ondernemingsraden 18
De CPN en de internationale communistische beweging 18
De pro-Chinese oppositie 21
De pro-Russische oppositie 23
Partijpubliciteit 2k
Boekhandel en uitgeverij Pegasus 25
Financiele positie van de CPN 26
Het 22e Partijcongres 27

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Ontwikkeling in de jeugdbeweging 36
De Vrouwenbeweging 39
De Vredesbeweging 40
De Verzetsbeweging 41
Ontwikkeling op cultureel gebied 42

IV. Andere groeperingen
Ontwikkeling in het jongeren-radicalisme kk
Ontwikkeling in de PSP 46
Ontwikkelingen in het Nederlandse trotskisme 49
De kwestie Vietnam 51
De Griekse kwestie 53

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1967

I. Communisme Internationaal
De Novemberfeesten in Moskou
Een Internationale communietische conferentie?

II. Activiteiten van de communistische partij Nederland
CPN-visie op revolutieherdenking en internationaal beraad
De CPN en de PvdA

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De Europese veiligheid en de DDR
Culturele uitwisseling Nederland-Sowjet-Unie

IV. Andere Groeperingen
Het 8e SVB-congres

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1967

I. Communisme Internationaal
Spanning tussen bureaucratic en intelligentsia in de satellieten 1
De economische hervormingen 4
De protestbeweging in de intelligentsia 8

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
Paul de Groot treedt af als voorzitter van de CPN 13
Het 22e congres van de CPN discussiegrondslag 14
De CPN en de werkloosheid 17
De CPN en het kiesstelsel 18
CPN-vertegenwoordiging in de Kamercommissies 18
De CPN gaat niet naar Moskou 19
De CPN en de Indonssische CP 22

III. Activiteiten van de Communistische hulporganisaties
De Vereniging "Nederland-USSR" volwassen 24

IV. Andere groeperingen
Het 7e SJ-congres 27
De Vietnam-demonstratie op 21 oktober 29
Vredesplan van de PSP 30

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1967

I. Communisme Internatlonaal
De Sowjet-Unie vijftig jaar na de Oktoberrevolutie
Spanningen in de Sowjetmaatschappij
Het conflict tussen bureaucratie en intelligentsia

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De "autonome koers" van de CPN
De CPN en de Roemeense CP
De CPN en de oorlog in Vietnam
De kwestie Hulst
Leen Seegers, Piet Kuiper en Jan Houtman
Het "Waarheid"-festival

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De frontorganisaties en het conflict in het Midden-Oosten
NVB-steun aan Vietnam
De Vereniging "Nederland-USSR" en "Vernu"

IV Andere Groeperingen
De PSP en het Midden-Oosten
Reis van Boetes naar Noord-Vietnam
Conferentie van "voorhoede"-jeugdorganisaties
SJ-activiteiten

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1967

I. Communisme Internationaal
De Culturele Revolutie 1
De periode augustus 1966 - augustus 1967 3

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN en de communistische wereldbeweging 12
De CPN en de PSP 15
De CPN en de middengroepen 16
Werkloosheid en loonstrijd 18
De Nederlandse kiezers en de CPN 19

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De Vereniging "Nederland-USSR" 21
Cultureel verdrag Nederland-Sowjet-Unie 22
Communistische manipulaties rond Vietnam-conferentie 23

IV. Andere groeperingen
Provobeweging 27
Studentenvakbeweging 29
De SJ en de IUSY 30
Vietnam 31
Studieconferentie "War Resisters International" 32

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1967

I. Communisme Internationaal
Moskou en de Arabische wereld
Communisme en Arabische eenheidsbeweging
"Nationaal-democratische staten"
Socialisme in Egypte
Chroestsjows bezoek aan Nasser (1964)
Na Chroestsjow: naar nieuwe verhoudingen

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
Zitting van het partijbestuur
De CPN en de Oktoberrevolutie
Meer aandacht voor de "middengroepen"
De nieuwe burgemeester van Amsterdam
Activiteiten in de sociaal-economische sector
De Zwolse verkiezingen
De CPN en het Midden-Oosten

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De Vereniging "Nederland-USSR" en "Vernu"
"Verenigd Verzet"
Protestcomité Vrijlating Oorlogsmisdadigers

IV. Andere groeperingen
Hulp aan Amerikaanse deserteurs in Europa
Buitenparlementaire activiteit van de PSP

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1967

I. Communisme Internationaal
De conferentie van Karlovy Vary 1
De voorgeschiedenis van de conferentie 2
De verklaring van Karlovy Vary 7

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
1 Mei 11
Comite "Hulp aan Vietnam" 11
De putsch in Griekenland 12
Het ontslag van burgemeester Van Hall 13
Financiële positie van de CPN 14
Initiatieven van voormalige CPN-leden 16
De pro-Chinese oppositie 18

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Het 20-jarig bestaan van "Nederland-USSR" 21
De Provinciëntocht 22
Stertocht Nederlandse Vrouwenbeweging 24

IV. Andere frroeperingen
Fusieplnnnen PSJW, SJ en "Politeia" 25
Vietnam-acties 26
Internationaal Vietnam-Tribunaal 30

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1967

I. Communisme Internationaal
Problemen in Oost-Europa 1
Tegenstellingen in het Warschaupakt 2
Diplomatieke betrekkingen Bonn-Boekarest 9

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN en de communistische conferentie te Karlovy Vary 12
Oud-leden van de CPN nemen pro-Russisch initiatief 13
Het conflict in de CPN 14
Betekenis van "Pegasus" 17
Conflict met bouwvakarbeiders te Amsterdam afgewend 20
Agitatie i.v.m. situatie in de textielindustrie 21
De communisten in de ondernemingsraden 23

III. Recente ontwikkelingen in de protestbeweging
Activiteiten inzake Vietnam 24
Werving van vrijwilligers 27
De provincientocht tijdens de pinketerdagen 28
Agitatie tegen militaire parade in Zealand 29
Stichting Nederland-Vredesland 31

Bijlage; De zaak Gloekhow 33

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1967

I. Communisme Internationaal
Het communisme in Vietnam
De geschiedenis van de partij
De Democratische Republiek Noord-Vietnam
Het communisme in Zuid-Vietnam
Problemen van Noord en Zuid

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN verdedigt haar "autonomie"
De partijbestuurszitting van k en 5 maart
Liquidatie van "Vernu" en "VCU"
De CPN weigert deelname aan Europese conferentie
Friedl Baruch schrijft een boek over de CPN

III. Activiteiten van de Communistische hulporganisaties
De internationale vrouwendag
Maatregelen tegen "Vernu" en "VCU"

IV. Andere groeperingen
Paasdemonstraties 196?
Het anarchisme en de huidige gezagsproblematiek

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1967

I. Communisme Internationaal
De verhouding Moskou-Peking verder verslechterd 1
Een reeks incidenten 1
Onrust aan de grenzen 6

II. Activiteiten van de Communistische Parti.1 Nederland
De verkiezingscampagne van de CPN 11
Beoordeling van de verkiezingsresultaten der CPN 12
De herdenking van de Februari-staking 17
Communistische agitatie onder bouwvakkers 20

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Internationale frontorganisaties 22
De Unie van Sowjet-vriendschapsverenigingen 23
Vereniging Nederland-USSR 25
"Perikles" en 26

IV. Andere groeperingen
Paasmarsen 1967 28
De LOIT en de BP 30

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1967

I. Communisme Internationaal
De PGP uit haar isolement 1
Met verkiezingspact 2
De PCF contra De Gaulle 5
Starheid en vernieuwing 8

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
Paul de Groot contra het Russische kamp 10
De verkiezingscampagne van de CPN 13
De communisten op sociaal-economisch terrein 16
Het wereldvakverbond en China 19

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Het 11 e ANJV-congres 21
Perikles en de APCENT 23
Juristen over Vietnam 23
De Verzetsbeweging 24
De Vereniging Nederland-USSR 25

IV. Andere groeperingen
De CVC "kerstent" de revolutie 27

Subscribe to 1967