You are here

1965

De voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, stelde in de jaren zestig elke maand rapporten op met daarin hun visie op en analyse van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In bijna alle rapporten is ook een agenda, een overzicht van de stakingen en een overzicht van reizen van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten uit of naar Nederland (ook wel overzicht buitenlandse reizen genoemd) opgenomen.

maandoverzicht december 1965
maandoverzicht november 1965
maandoverzicht oktober 1965
maandoverzicht september 1965
maandoverzicht juli en augustus 1965
maandoverzicht juni 1965
maandoverzicht mei 1965
maandoverzicht april 1965
maandoverzicht maart 1965
maandoverzicht februari 1965
maandoverzicht januari 1965

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1965

I. Communisme Internationaal
De communistische wereld anno 1965 1
In de socialistische landen: stagnatie van de economische competitie 2
De CP-en in de kapitalistische landen: rivisionisme en reformisme 4
In de "stormcentra van de revolutie": Moskou tegen Peking 7
De verdeeldheid in de communistische beweging 9

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN en de internationale communistische beweging 11
De CPN als "nationale" partij 13
De CPN-organen en periodieken 17
De financiële positie van de CPN 19
De pro-Chinese oppositie in en rond de CPN 21
De communistische vakbeweging in 1965 22

III. Activiteiten van de Communistische Hulporganisaties
De frontorganisaties in 1965 25
De jeugdbeweging 27
De vredesbeweging 30
De verzetsbeweging 34
Culturele uitwisseling 35

IV. Andere groeperingen
Opheffing SWP en "De Brug" 38
"The New Left" 40
De ontwikkelingen in de PSP 43
Het Trotskisme 47
Rechts extremisme 50

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1965

I. Communisme Internationaal
Het Sino-Sowjet-conflict: een bewegend front 1
De polemiek 2
Verwikkelingen rond de .kwestie Vietnam 3
De conflicten in Zuid-Azië 5
De coup in Indonesië 7
De Tweede Afro-Aziatische Conferentie 8
Een nieuwe wending in het conflict Moskou-Peking? 10

II. Activiteiten van de communistische Partij Nederland
De internationale contacten van de CPN 12
Vijf maanden voor de verkiezingen 14
De memoires van Paul de Groot 16
De pro-Chinese oppositie in en rond de CPN 18
Het zesde WVV-Congres 19

III. Activiteiten van de communistische Hulporganisaties
Vrouwenbeweging (Viering 20 jaar IDVF) 22
Vredesbeweging (anti-MLF-Wereldvredesraad-Vietnam) 23
Jeugdbeweging (Het ANJV en de militairen) 25
Culturele Uitwisseling (SU, Joegoslavië, Bulgarije) 26

IV. Andere Groeperingen
Jongerencomité Vietnam 29
De SVB en het Jongerencomité Vietnam 30
Communistische invloed in de SVB 31
Veroordeling v. Paul v. Tienen 32

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1965

I. Communisme Internationaal
Dialoog met het Communisme 1
Motivering van de dialoog 3
Onderwerpen van de dialoog 5
De communisten en de dialoog 6

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN tussen Moskou en Amsterdam 11
Herdenking oktoberrevolutie 15
CPN en de verkiezingen van 1966 15
CPN contra het PSP-standpunt inzake de goedkeuringswet 16
Overlijden van twee veteranen 18

III. Activiteiten van de Communistische Hulporganisaties
Doorwerking CPN-lijn in de nevenorganisaties naar Indonesië 22
Mutaties in de ANJV-leiding 23
"Verenigd Verzet": actie tegen Claus von Amsberg 24

IV. Andere Groeperingen
Jongerencomité Vietnam 26
Vietnam-"teach-ins" 27
Trotskistisch commentaar op PvdA-verklaring inzake Vietnam 27
"Links" en de monarchie 28
Politeia en de Provo's 29
Het PSP-congres 30
Bijeenkomst oudstrijders "Waffen-SS" in Rendsburg 32

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1965

I. Communisme Internationaal
Blauwdruk voor een Verenigde Italiaanse Arbeiderspartij 1
De "hypothesen" van Amendola 1
Ontwerp van een nieuwe partijlijn 5
De partijlijn in de discussie 8

II. Activiteiten van de Communistische Partij van Nederland
De CPN voor radio en televisie 10
"Waarheid"-festival 11
straekbladen 13
De mémoires van Paul de Groot. 1 4
Do pro-Chinese oppositie in de CPN. 15

III. Activiteiten van de Communistische Hulporganisaties
Jongeren activiteit inzake Vietnam 17
Verzetsbeweging 18
Vereniging "Nederland-USSR" 19

IV. Andere Groeperingen
vïo initiatieven van de PSP in de kwestie Vietnam 20
Gezamenlijke activiteiten niet-communistische en communistische jongeren inzake Vietnam 21
Trotskistische en links-socialistische reacties op de regeringswisseling in Algerije 23
Touwtrekken om het SWP-kluifje 24
SJ-tentoonstelling "F'65" 25
Provo's ook elders actief? 26

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1965

I. Communisme Internationaal
De Communistische Partij van Spanje 1
De CP in de anti-Franco beweging 3
De "Italiaanse" afwijking 5
De pro-Chinese stroming 8

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
Reacties van CPN-leden op het beleid van de partijleiding 11
De pro-Chinese oppositie in de CPN 12
CPN-plannen voor het komende seizoen 13
CPN-agitatie inzake Vietnam 15
16

III. Activiteiten van de Communistische Hulporganisaties
Het VTIe Wereldvredescongres 19
Veranderingen in de WVR 20
Het 9e Wereldjeugdfestival uitgesteld 21
Cultureel accoord tussen Nederland en de SU 22

IV. Andere Groeperingen
SWP in liquidatie 24
Socialistische Jeugd en Provo's 25
Meningsverschillen in de PSP inzake "Vietnam" 28
Internationale steunactie voor politieke gevangenen in Spanje en Portugal 29

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1965

I. Communisme Internationaal
De conferentie van de Westeuropese Communistische Partijen 1

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De houding van de CPN op de Brusselse conferentie B
De CPN en de verkiezingen voor de Rijnmondraad 10
Mogelijke oorzaken CPN stemmenwinst 12
Friedl Baruch Exit 13
Paul de Groot over de communisten in en om het NVV 15

III. Activiteiten van de Communistische Mantelorganisaties
9e Wereldjeugdfestival 18
NVB stertocht 19
Nederlandse Vredesraad 19

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1965

I. Communisme Internationaal
De Vreedzame Revolutie (II) 1
De "revisie" 2
Inconsequenties 5
Van vernieuwing tot ketterij 7

II. Activiteiten van de communistische partij Nederland
Eigen standpunt van de CPN inzake communistische vraagstukken 10
1 en 5 mei 12
Pegasus 14
Communisten in ondernemingsraden 14
Agitatie onder taxi-chauffeurs 16
De CPN over het ANMB-congres 1?

III. Activiteiten van de communistische mantelorganisaties
Viering 20-jarig bestaan ANJV 18
De NSR neemt niet deel aan het 9e Wereldjeugdfestival 19
Voorbereidingen voor het 7e Wereldvredescongres 20
"AA-mars" te Heerlen 21

IV. Andere Groeperingen
PSP-protesten inzake Vietnam en Santo Domingo 22
Demonstratief PSP-congres 23
Anarchistisch congres 24
Trotskistische publiciteit 25
"Jong Europa" 26

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1965

I. Communisme Internationaal
De "Europese weg naar het socialisme" 1
Evolutie of Revolutie - de dictatuur van het proletariaat 2
Communisten en socialisten 6
Garanties? 9

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN als "de enige oppositiepartij" 11
De CPN en de conferentie der 17 Europese CP-en 12
Bedrijfsleven 13
De pro-Chinese oppositie 14
Landelijke demonstraties in Rotterdam 15
Rijnmondverkiezingen 15
Financiële positie van de CPN 16

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Paasmars 1965 19
Verzetsbeweging 20
Nationaal Jeugdtreffen op 29 mei 22

IV. Andere groeperingen
PSP-reacties inzake de oorlog in Vietnam 23
Anarchistisch commentaar op de Paasmars 23
De anarchisten en Vietnam 24

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1965

I. Cogununisme Internationaal
Het Sino-Sowjet-conflict: nieuwe ontwikkelingen 1
Het verloop van de polemiek 1
Kosygins reis naar Hanoi, Pyongyang en Peking 4
De 1 maart conferentie 6

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN en de kabinetscrisis 9
De CPN en het PvdA-congres 10
De CPN en het internationale geschil 12
Bedrijfswerk van de CPN 13

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Vredesbeweging nationaal en internationaal 16
Verzetsbeweging 17

IV» Andere groeperingen
PSP-blad "Bevrijding" vraagt "De Waarheid" om politiek fatsoen 20
Nieuwe activiteiten van het Comité 29 november 1962 21
Uitspraak in de zaak Van Tienen 22

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1965

I. Communisme Internationaal
Roemenië "herlevend nationalisme" 1
De-russificatie 2
Nationaliteitenpolitiek 5
Verzet tegen de Cormecon 7

II. Activiteiten van de CPN
Optimisme van de CPN inzake eenheidspolitiek 10
Kritische houding t.o.v. PSP 11
Pro-Chinese oppositie 13
Bedrijfsleven 14
Het symposium: "De uitdaging van het Marxisme" 16
Herdenking februari-staking 1?
Bezoek van Sowjet-Russische delegatie 18

III. Activiteiten van de communistische mantelorganisaties
Wereldvredescongres zomer 1965 20
De Nederlandse Vredesraad 21
Voorbereiding 9e Wereldjeugdfeetival 23

IV. Andere groeperingen
Trotskistische deelname aan anti-MLF-demonstratie 25
PSP-perikelen 26

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1965

I. Communisme Internationaal
De werkelijkheid van het schisma 1
De situatie in de communistisch geregeerde wereld 2
West-Europa 4
De stormcentra van de revolutie 5
De chaos compleet 7

II. Activiteiten van de communistische Partij Nederland
De pro-Chinese oppositie in de CPN 9
De publiciteit van de CPN 10
Het proces 13
Communistisch bedrijfs- en vakbondswerk 14

III. Activiteiten van de communistische mantelorganisaties
Vredesbeweging 17
Jeugdorganisaties 19
Verzetsbeweging 21

IV. Andere groeperingen
"De Vrije" en de "geheimen" van BB 23
"Links", nieuw links-socialistisch blad voor Nederland 24

Subscribe to 1965